Město očima nezávislého člověka

Opět se bude jednat o odpadech, tentokrát na neveřejném zastupitelstvu

26.07.2013 11:28

Zastupitelé města obdrželi dnes, 26. července, pozvánku na konání pracovního, tudíž neveřejného, jednání zastupitelů na středu 31. července. Bod programu jednání je pouze jediný – odpady.

Jedná se výběrové řízení na dodavatele služeb svoz, nakládání a skladování komunálního odpadu, spojené i s dalšími službami pro město, například čištění ulic a správu hřbitovů.

Opozičním zastupitelům, tentokráte naprosto všem a bez výjimky, se nelíbilo již samotné zadání podmínek výběrového řízení. Na veřejném zasedání zastupitelstva v červnu kritizovali vedení města, že zadávací podmínky jsou uzpůsobeny tak, že musí zvítězit stávající dodavatel služeb AVE.

Navíc bylo v zadávacích podmínkách uvedeno, že žadatel musí splňovat určitá kritéria, například vlastnit nebo mít v pronájmu halu na katastru města o výměře minimálně 600 m2. Opoziční zastupitelé zjistili, že právě takovou halu má AVE pronajatou od radního Procházky, což je pro ostatní zájemce naprosto diskriminující.

Navíc došlo k situaci, že rada města požadovala na zastupitelstvu odsouhlasit pouze odůvodnění vypsání veřejné zakázky, ale o všech dalších náležitostech si bude, jak uvedl místostarosta Nekvasil, rozhodovat sama. Opoziční zastupitelé s tímto postupem nesouhlasili, ostře protestovali, i když koalice opět zafungovala a odůvodnění veřejné zakázky bylo radě města odsouhlaseno bez toho, že by zastupitelé mohli zasahovat do dalšího řízení.

Možná i proto se nyní vedení města, potažmo rada města, rozhodla, že na projednání tohoto bodu svolá pracovní zasedání zastupitelstva, které sice dle zákona nemůže přijímat usnesení, ale lze se na něm dohodnout na způsobu řešení. Bohužel, na pracovním zasedání zastupitelstva nesmí být přítomna veřejnost, ale o jeho průběhu přinesu podrobné zpravodajství, neboť se domnívám, že by veřejnost o všem měla být informována co možno nepodrobněji, vždyť to budou nakonec lidé ve městě, kteří v průběhu let zaplatí firmě bezmála půl miliardy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.