Město očima nezávislého člověka

Opět se v ulicích objeví Mikuláš, ale jak tradice vznikla?

04.12.2014 14:09

Tradice rozdávání dárků dětem 5. prosince, v předvečer svátku svatého Mikuláše, má svůj prapůvod již ve starověku. Tento svatý je opředen mnoha legendami a mýty, ale ověřených historických faktů máme žalostně málo. Svatý Mikuláš byl milovaným a uctívaným biskupem v Myře. Dnes se toto město nazývá Demre a nachází se v Turecku. Ve městě Bari, v Apulii, se dodnes uchovávají jeho ostatky v kryptě chrámu nesoucího jeho jméno.

Mikuláš se údajně narodil kolem roku 280. Podle legendy přijal kněžské svěcení od svého strýce, biskupa. Když svatému Mikuláši zemřeli rodiče, byli poměrně majetní, rozdal veškeré dědictví chudým a pro sebe neponechal vůbec nic. V té době byli lidé věřící v Ježíše Krista, první křesťané, krutě pronásledováni, vězněni a velmi nelidským způsobem i vražděni. Biskup Mikuláš pronásledovaným křesťanům všemožně pomáhal a zmírňoval jejich utrpení, jak jen mohl, a proto jej Římané nakonec též uvrhli do vězení.

Tam byl mučen a trýzněn, ale své mučení snášel statečně a trpělivě, takže se jeho věznitelé nad ním ustrnuli a z vězení jej propustili. Před branami vězení, když z nich vycházel, netrpělivě čekalo celé město a přivítalo jej s velikým jásotem.

Legendy o svatém Mikuláši vyprávějí, že se nejvíce staral o lidi v největší nouzi, jednou dokonce zachránil před smrtí tři nevinně odsouzené muže tím, že prokázal jejich nevinu. Jindy zase údajně tajně vhodil do okna domu, kde žily tři dívky, tři měšce zlata, aby dívky měly na věno a mohly se provdat. Legendy dále vyprávějí, že chodíval po okolí a nejchudším rozdával potraviny, aby nehladověli. Biskup Mikuláš zemřel roku 350 a všichni ho dlouho oplakávali, neboť nikdy lepšího biskupa neměli. Jeho hrob pak pokryli růžemi v takovém množství, že se růže kupily do velké výšky.

A proč se tudíž vytvořila ona mikulášská tradice? Svatý Mikuláš o Vánocích chodíval v přestrojení po okolním širokém kraji, obcházel obydlí chudých a na jejich práh, především dětem, pokládal dárky. Přibližně ve středověku se pak začala Mikulášova legenda měnit na tradici a vznikli Mikuláši tak, jak je známe nyní. Postupně se k Mikuláši přidal čert a andělé, a tato tradice žije dodnes.

Je to opravdu krásná tradice, avšak současné masky čertů a ďáblů, jsou tak hrůzostrašné, že se jich děti opravdu bojí, na rozdíl od generací předešlých, a tak se každá návštěva Mikuláše, se strašlivými čerty, stává pro děti spíše traumatem a velkým stresem a strachem, namísto milé a dárky přinášející návštěvy. Kdybych i nyní měl doma malé děti nebo vnoučata, nikdy bych Mikuláše s opravdu strašidelnými čerty do domu nepustil, raději bych si masky, ale milé masky, vyrobil sám dětem pro radost a nikoliv pro strašlivý zážitek, po němž se mnoho dětí dokonce bojí usnout.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.