Město očima nezávislého člověka

Opět zakázka přesahující volební období

11.04.2014 09:51

Ve Věstníku veřejných zakázek Ministerstva vnitra byla dne 4. 4. 2014 zveřejněna otevřená nadlimitní veřejná soutěž na dodavatele mobilních telekomunikačních služeb pro město. To je též zadavatelem této soutěže. Dle informací z Věstníku bude opět administrátorem veřejné soutěže společnost S.I.K. Jana Hárovníka, a to na základě uzavřené Příkazní smlouvy.

Ve Věstníku se uvádí, že se jedná o služby pro širokou veřejnost, ale dle mého názoru se spíše jedná o služby pro radnici a její úředníky. Veřejná soutěž nese označení "Poskytování mobilních telekomunikačních služeb." Smlouva s vítězem soutěže bude znít na 48 měsíců, což znamená, že se opět jedná o dobu trvání smlouvy překračující volební mandát tohoto vedení města. Pokud by po podzimních volbách došlo ke změně vedení města a rozložení sil v zastupitelstvu, nové vedení města, ale ani zastupitelstvo, by s touto smlouvou nemohlo, až téměř do konce svého volebního období, dělat vůbec nic.

Dle uvedených podmínek je předpokládaná cena za tyto služby ve výši 2.200.000 Kč bez DPH. UVidíme, jak se nakonec konečná ceny vyvine, protože se jistě mobilní operátoři budou snažit zakázku získat. A co by to měli poskytovat? Jde o poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb, jasně řečeno, jde o volání z mobilů. Na některých z nich by měla být zajištěna GSM síť. K tomuto bodu je podrobný seznam, ale ten není součástí zveřejnění. Podle znění podmínek zadání by část mobilů měla být v Tarifu 1, tedy bez jakýchkoliv volných minut a SMS, část z radničních mobilů by měla mít Tarif 2 , tedy s neomezeným vnitrostátním provozem a část mobilů by měla mít možnost připojení k internetu. V podmínkách soutěže je stanoveno, že za tyto služby by měly být hrazeny paušální měsíční platbou. nadrámcové služby, například roaming, by měl být městem hrazem za skutečně vyčerpané minuty a podle ceníku operátora.

Město si zároveň podmínilo přenesení všech stávajících čísel telefonů, výměnu SIM karet při eventuelní ztrátě a přeložení dat na eventuelní novou kartu. Zároveň je v zadávacích podmínkách soutěže požadavek města na bezplatné zapůjčení 20 kusů mobilních telefonů na zabezpečení komunikace pro podporu voleb, referend a podobných akcí. Předpoklá se 150 SIM karet pro hlasové služby a do 20 SIM karet určených k připojení k internetu. Zadavatel si podmínil, že v průběhu trvání smlouvy se může počet karet měnit s ohledem na konkrétní potřeby uživatele.

Zajímavé bylo, při studiu podmínek uvedených ve Věstníku, že samotné Ministerstvo vnitra na předtištěném formuláři uvádí, zda zadavatel využije při soutěži elektronickou dražbu. Je tam kolonka ANO a NE. Znamená to, že vnitro počítá i s formou naprosto čisté, pro veřejnost zcela dostupné internetové soutěže a záleží na zadavateli, zdali této formy využije, či nikoliv. Město označilo NE. Nemá zájem o to, aby občan v každé fázi soutěže mohl na došlé nabídky nahlížet on line a posuzovat je. Raději zvolilo formu obálkovou metodou, takže se podrobnosti občan nedozví.

Veřejná soutěž je vypsána do data 19. 4. do 13 hodiny, kdy se v zasedací místnosti radnice sejde jmenovaná hodnotící komise a začne došlé obálky otevírat a hodnotit. Dále se ve Věstníku uvádí, že jedinou osobou, na které je možno se obracet s případnými dotazy či nesrovnalostmi, je Jan Hárovník, je zde uvedena i adresa jeho společnosti. Tato veřejná soutěž, jak se uvádí, není dotována ani EU, ani ČR, ale ani krajem, takže úhrada bude provedena z rozpočtu města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.