Město očima nezávislého člověka

Opětovně se nabízí volný byt

11.03.2013 12:35

Rada města na svém zasedání dne 12.12.2012 rozhodla o zveřejnění záměru pronajmout volný městský byt číslo 8 v domu s čp 1116 Sídliště ve Staré Boleslavi.

Na bytu vázne dluh ve výši 33.011 Kč. Jedná se o byt 1+1 o výměře 34,70 m2, na který je stanoveno nájemné ve výši 4.500 Kč/měsíc plus veškeré další poplatky. Byt se nabízí všem uchazečům bez podmínek, to znamená, že se mohou přihlásit i lidé bez dětí.

V termínu stanoveném radou města, tedy do dne 8.2.2013, byla doručena jenom jedna nabídka. Komise, která ji posuzovala, tuto nabídku vyhodnotila jako neplatnou, neboť žadatel o městský byt neměl ve městě trvalý pobyt ani nebyl veden v seznamu uchazečů o městský byt.

Rada města se tudíž rozhodla, že opětovně zveřejní záměr tento byt, za uvedených podmínek, pronajmout. Termín, do kdy musejí uchazeči zaslat na město své nabídky, byl stanoven na den 31.3.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.