Město očima nezávislého člověka

Opětovně se nabízí volný byt

13.03.2013 17:43

Rada města se na svém zasedání dne 12.12.2012 rozhodla, že zveřejní záměr pronajmout volný obecní byt číslo 8 v domu s číslem popisným 1116 Sídliště ve Staré Boleslavi. Zároveň zveřejnila, že na bytu vázne dluh ve výši 33.011 Kč.

Jedná se o byt 1+1 o výměře 34,70 m2, na který je stanoven nájem ve výši 4.500 Kč plus veškeré další poplatky spojené s bydlením. Byt se nabízí všem uchazečům splňujícím podmínky, což znamená, že na rozdíl od předešlého záměru se nemusejí hlásit pouze zájemci s dětmi, ale všichni.

Do konce stanoveného termínu pro přijímání obálek s nabídkami, přesně do dne 8.2.2013, byla doručena pouze jedna nabídka. Bytová komise tuto nabídku vyhodnotila jako neplatnou, neboť žadatel o městský byt nesplňoval stanovené podmínky. Neměl ve městě ani trvalý pobyt a také nebyl veden v evidenci žadatelů o byt.

Rada města se proto rozhodla, že opětovně zveřejní záměr na pronájem volného uvedeného bytu s tím, že se podmínky nemění. Termín podávání nabídek rada města stanovila do dne 31.3.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.