Město očima nezávislého člověka

Oprava ulic se opozdí

06.03.2013 11:03

Odbor rozvoje města a památkové péče navrhl radě města přijetí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací ve městě – 2 etapa projektové dokumentace s firmou Suncad s.r.o.

Důvodem dodatku ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu plnění, čímž dojde i k posunutí začátku prací ve vybraných ulicích města. Toto pozdržení vzniklo na základě projednávání dotčených orgánů státní správy, které využily, vzhledem k rozsahu dokumentace, delšího termínu na vyjádření. Jedná se až o 60 dní a v některých případech i o delší časový úsek k vyjádření státních orgánů.

Tím dochází k posunu termínu dokončení zpracování projektové dokumentace a právě toto řeší Dodatek č. 3. Termín byl však prodloužen již podruhé, Dodatek č. 2 posunul původní termín na datum 22.2.2013 a Dodatek č. 3 termín posouvá na datum 31.5.2013.

Cena za dílo těmito dodatky změněna nebyla a zůstává na původní výši. Znamená to pro občany města jediné – ulice, které byly vybrány a které rekonstrukci potřebují jako soli, se začnou opravovat později, nežli se původně plánovalo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.