Město očima nezávislého člověka

Opravy sesutého svahu a bastionu se prodlouží

04.12.2014 14:38

Příkazní smlouva s Janem Kotěšovcem, který zajišťuje technický dozor investora v rámci realizace projektu „Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahů a bastionů v areálu brandýského zámku“, uváděla i dobu plnění jak stavby samotné, tak i TDI. V původní smlouvě je uvedeno datum prací od 10. 11. 2014 do 30. 4. 2015, do kdy měla být stavba hotova. Tento termín byl stanoven dle žádosti o poskytnutí dotace na akci od SFŽP a dle harmonogramu prací v projektu.

Na základě rozhodnutí manažera SFŽP Sedloně došlo v zadávací dokumentaci k úpravě termínu dokončení díla. Lze předpokládat, neboť oficiální zápis se o tom nezmiňuje, že manažera SFŽP Sedloně o prodloužení termínu dokončení díla požádala samotná firma provádějící stavební práce, protože v uvedeném termínu by zřejmě, pro obtížnost prací, dílo nebyla schopna dokončit. Městu by tak hrozilo, že smluvní dotaci neobdrží pro nedodržení termínu a smlouvy se SFŽP.

Dle sdělení manažera SFŽP Sedloně byl termín dokončení projektu posunut až do data 3. 9. 2015. V souvislosti s tímto posunem termínu požadoval SFŽP i sjednocení termínu na TDI, a proto rada města vypracovala dodatek č. 1 ke smlouvě s TDI, kde byl tento nový termín dokončení jak stavby, tak TDI, uveden. Ostatní podmínky smlouvy zůstaly nezměněny.

Pro občany města to není dobrá zpráva, neboť již v současné době nelze pro absolutní uzávěru projít spodní branou zámku přes nádvoří a dále k Plantáži, ale celý zámek se musí obcházet. Stejně tak se prodlouží doba absolutní uzavírky ulice Na Celné, která odvádí, pokud je průjezdná, poměrně velké množství vozidel jedoucích ve směru Čelákovice – Kostelec mimo střed města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.