Město očima nezávislého člověka

Otevřený dopis zastupitelům

12.10.2012 11:11

Vážený pane starosto, vážená rado, vážené zastupitelstvo,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem proto, že zásadně nesouhlasím se směnou pozemků pro výstavbu obchodního domu Kaufland na Zápské ulici. Tímto krokem by bylo nutné vypovědět nájemní smlouvy se zahrádkáři a došlo by ke zničení jejich po léta obhospodařovaných zahrádek, což by zahrádkáře velice poškodilo.

Náhradní pozemky by pro většinu z nich byly bezpředmětné, neboť vytvoření kvetoucí a úrodné zahrádky na úhoru vyžaduje mnoho let úsilí a vzhledem k věku většiny zahrádkářů v kolonii na Zápské by nové zahrádky s největší pravděpodobností nevznikly.

Dále se domnívám, přesně ve znění přísahy zastupitele, že rušení zahrádek by bylo zpronevěřením se této přísahy, neboť směna pozemků jde přímo proti občanům města.

Domnívám se proto, a apeluji na Váš zdravý rozum, že by bylo nanejvýše nutné nastolit opět otázku vzniku OD Kaufland na pozemcích developerské firmy vedle OD Penny.

Vede mne k tomu několik důvodů. Za prvé: pozemky jsou ve vlastnictví developerské firmy

                                                         Za druhé: firma by na své náklady vybudovala pro město

                                                                          Relaxační zónu nákladem 16 mil. Kč

                                                         Za třetí: firma se zavázala vybudovat novou silnici,

                                                                       která by významně ulehčila Zahradnické

                                                                       ulici procházející přímo sídlištěm

                                                        Za čtvrté: Při umístění parkovacího automatu před

                                                                         Fajtovu drogerii ve Staré Boleslavi se nebrala

                                                                         vůbec v potaz petice více než pěti set občanů

                                                                         a automat tam stojí. Proč bychom měli

                                                                         podlehnout tlaku některých obyvatel

                                                                         sídliště a neumožnit developerovi

                                                                         stavbu na svém pozemku

                                                       Za páté:    OD Kaufland by stál v dostatečné vzdálenosti

                                                                        od sídliště a navíc by zde vznikla parkovací

                                                                        místa pro obyvatele sídliště a nedocházelo by

                                                                        k neprůjezdnosti Zahradnické ulice

                                                      Za šesté:   Směnou pozemků a výstavbou OD

                                                                       na Zápské by město nic nezískalo,

                                                                       na rozdíl od výstavby na pozemcích

                                                                      developerské firmy 

Z těchto uvedených důvodů se domnívám, že by zastupitelstvo mělo svým hlasováním rozhodnout, zda výstavbu OD v lokalitě u sídliště podpoří či nikoliv. Nikdy k tomuto hlasování totiž nedošlo.

V případě, že by většina zastupitelů s výstavbou OD Kaufland na pozemcích developerské firmy nesouhlasila, neměli bychom dovolit, aby OD vznikl jinde a na úkor dlouholetých občanů města.

Sám za sebe prohlašuji, že v případě projednávání výstavby OD Kaufland na původním  místě, budu hlasovat pro jeho výstavbu v rámci spravedlivého přístupu k investorovi, neboť minulé zastupitelstvo tuto výstavbu jednoznačně neodmítlo.

Zároveň prohlašuji, že v případě hlasování o směně pozemků a následnému rušení zahrádek kvůli výstavbě OD Kaufland na Zápské, budu jednoznačně proti.

Apeluji na vedení města, radu města a na zastupitelstvo města, aby se nedopustilo ohromné křivdy na svých obyvatelích a nerušilo jim zahrádky.

Pokud by nebyla vůle, aby vznikl OD Kaufland na pozemcích developerské firmy, nechť u nás nebude.

Vladimír Kapal

Zastupitel a člen MO ČSSD Stará Boleslav         

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.