Město očima nezávislého člověka

Otočka autobusu v Královicích nebude

09.04.2013 11:17

Rada města přijala dne 28.11.2012 úkol zlepšit dopravní obslužnost Královic. Tento úkol vznikl na připomínky  občanů, že se z Královic dostávají jen velmi obtížně na autobusy.

Při jednání se zástupci ČSAD Střední Čechy a ROPID bylo tehdy dohodnuto, že zlepšení dopravní obslužnosti bude řešeno posílením autobusové linky č. 405 s návazností na linku č. 346 se zastávkou U Soudu v Brandýse. Nová, zkrácená linka 405 měla být, podle tehdejších návrhů, vedena po trase Brandýs – nádraží – Královice.

Právě v Královicích měla být konečná této linky a měla vzniknout točna pro autobusy. Při plánované rekonstrukci této zastávky  se měla vybudovat komunikace, kde by se autobus mohl otáčet. Práce měly započít již letos v květnu tak, aby bylo vše hotovo a připraveno k datu změn jízdních řádů ode dne 9.6.2013.

Dne 1.3.2013 se však v Královicích konalo místní šetření za přítomnosti zástupců ČSAD, ROPID a Dopravního inspektorátu PČR. Při tomto  šetření bylo zjištěno, že navržený projekt autobusové otočky je naprosto nevyhovující, jak z hlediska bezpečnosti, tak pro otáčení autobusů.

V dané situaci se jako další varianta, která je jediná možná, jeví úprava trasy autobusové linky 405 doplněním pěti spojů s návazností na trasu linky 346, která bude jezdit v úseku Brandýs nad Labem – Lázně Toušeň. Vznik této linky byl odsouhlasen všemi dotčenými orgány a při další, plánované, změně jízdních řádů by měla linka začít fungovat, pokud bude schválena nadřízeným orgánem, tedy krajem.

S tímto dopravním řešením již byli seznámeni představitelé městyse Lázně Toušeň a předběžně s ním vyjádřili souhlas. Nyní se očekává doručení písemného oficiálního souhlasu Toušeně.

Uvedené řešení zlepšení dopravní obslužnosti Královic, s navýšením spojů linky 405 s otočkou v Toušeni, vyvolá potřebu zvýšení nákladů. Podle předběžných propočtů by se mělo jednat o 200 tisíc korun, které bude muset město hradit ze svého rozpočtu. Lázně Toušeň se na těchto změnách nebudou finančně podílet, ze svého rozpočtu uhradí pouze úpravu dopravního značení na svém katastru.

Rada města s tímto řešením souhlasila a uložila místostarostovi Nekvasilovi pokračovat v jednáních vedoucích k posílení spojení obyvatel Královic cestou úpravy jízdních řádů a zároveň rada města uložila místostarostovi Nekvasilovi hledat možnosti pokrytí zvýšených nákladů na posílení linky 405 tím, že uspoří na ostatních linkách, zejména na místní lince, která vede pouze na katastru města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.