Město očima nezávislého člověka

Památka versus peníze

19.08.2013 13:40

Česká republika patří k těm zemím Evropy, ve kterých je velmi mnoho historických památek. Některé z nich, ty nejvýznamnější a nejdůležitější, jsou chráněny zákonem a je to dobře. Je zde však u nás i mnoho historických objektů, které památkově chráněné nejsou a mnohé z nich už ze světla světa zmizely.

O tom, která historická stavba se do seznamu chráněných památek rozhodují památkáři a co si budeme povídat, i v tomto případě záleží na kamarádech a známých. Tak například sloup na atletickém stadionu v Houštce chráněnou památkou nebyl a nebyla ani vůle jej opravit. Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Milan Novák tehdy nechal zpracovat studii a zjistil, že tento památkově nechráněný sloup, byť je krásný, by město stál mnoho set tisíc korun, a proto se opravovat nebude. Tehdy jsem se zdravě namíchl a sehnal restaurátorskou dílnu, která sloup opravila, a velice dobře, za třicet tisíc korun. A vděk? Ani jsem ho nečekal a také se ho nedočkal, ale hlavně, sloup se podařilo zachránit.

A máme tu další historickou stavbu, zámeckou kočárovnu. Tato stavba po celá desetiletí sloužila jako garáže a sklady a minulý režim do ní nedal ani korunu. Pak přišla iniciativa právě Milana Nováka a o kočárově se začalo mluvit a nakonec město přistoupilo k její obnově.

Minulý týden jsem se byl na stavbu podívat a zhrozil jsem se. Z původní stavby zbyly jen části, a ani ty nejsou celé, příček mezi jednotlivými místnostmi. Strop, s pravděpodobně původním krovem, je zbourán a odvezen na skládku, boční nosné zdi jsou pryč a zeď ve svahu u zahrádky pizzerie se staví nová. Muselo se to tak udělat, ta zeď padala a svah ujížděl.

A nyní jsem u problému. Buď zachovat ty zbytky, malé zbytky, původních zdí a velikými náklady je dozdívat, zpevňovat podélně i příčně, nahoře i dole, nebo je zbourat celé a kočárovnu s daleko menšími náklady postavit znova, třeba i z původních kamenů?

Nebo město mělo trvat na tom, že se původní historická stavba zachová a ohromnými finančními náklady opraví? A šlo by to vůbec?  Všechno je to otázka peněz. Na jedné straně snaha o zachování historické památky, na druhé straně městský rozpočet. Velký problém.

Nicméně řešení, které město přijalo, je dle mého názoru to nejhorší. Ponechá torza původních zdí, dozdí je moderními prvky a nakonec z historické kočárovny vznikne jakýsi slepenec komerčních a kulturních místností. Bude tato stavba mít ještě vůbec punc historické stavby?

Odpovědět si na to neumím. Ale jsem zvědav na konečný účet revitalizace, já bych spíše řekl totální změny funkčnosti, původní stavby kočárovny.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.