Město očima nezávislého člověka

Paní Rajnišová, omlouvám se

15.11.2013 14:23

Po obdržení zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva jsem uvedl, že zápis byl zmanipulován. Stejně, jako zápis z předešlého zasedání zastupitelstva, který byl uveden dle pravdivých skutečností na pravou míru až ověřovatelem zápisu opozičním zastupitelem Kváčou. Tehdy jsem se dozvěděl i to, že nepravdivé a zavádějící informace tam byly vepsány na nátlak jednoho z členů vedení města. Zásahem zastupitele Kváči se zápis na veřejnosti objevil pravdivý.

Ohledně posledního zápisu z jednání zastupitelstva jsem uvedl, že se v něm neobjevila má žádost starostovi města na přesné vyčíslení investic do zámku, a to jak z dotací, tak i z rozpočtu města. Požadoval jsem tyto informace od počátku tohoto volebního období. Proto jsem v titulku článku uvedl, že zápis je zmanipulovaný.

Po telefonickém upozornění tajemnice MěÚ Ireny Tučkové, jsem ještě jednou a velmi pozorně celý zápis pročetl a zjistil jsem, že jsem na straně jedenáct zápisu, v obsáhlém množství textu týkajícího se diskuze, přehlédl jednu větu. Jenomže tato věta byla pro mne nejdůležitější. Uváděl se v ní můj požadavek na starostu města včetně žádosti, abych informace obdržel prostřednictvím e-mailu.

Velice, opravdu velice a ze srdce se paní Věře Rajnišové, zapisovatelce, omlouvám. Můj požadavek uveden byl a chybu jsem udělal já, když jsem jednu větu přehlédl. Mrzí mne to o to víc, že jak paní Věra Rajnišová, tak paní Taťána Chadalíková ze sekretariátu starosty města, vykonávají svou práci naprosto dokonale a velice pečlivě. Však jsem byl také jediným zastupitelem, který jim veřejně za jejich perfektní práci poděkoval.

Paní Rajnišová, ještě jednou se omlouvám. Zápis zmanipulován nebyl a já udělal chybu.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.