Město očima nezávislého člověka

Panují obavy, že společnost dluhy neuhradí

30.08.2014 10:02

Dne 18. 6. 2010 byla uzavřena smlouva mezi městem a společností Zera Group s.r.o. na nájem sloupů a zábradlí, které se měly využívat na reklamní činnost. Tato smlouva byla ukončena rozhodnutím rady města ze dne 23. 3. 2013, dne 27. 3. 2013. Z této smlouvy zůstal neuhrazený dluh městu ve výši 56.935 Kč. Společností byl dluh uznán dopisem ze dne 14. 2. 2014 při odsouhlasení pohledávek na jednání s firmou.

Další smlouva s městem, ze dne 19. 5. 2011 je stále platná. V textu této smlouvy se uvádí v článku III. odstavec 2, že výpověď je možná vždy k 1. červenci kalendářního roku bez udání důvodu nebo při jiném datu výpovědi, že je stanovena tříměsíční výpovědní lhůta. Byť smlouva neřeší výpověď z důvodu neplacení faktur, finanční výbor doporučil ukončení této smlouvy.

Z této druhé smlouvy vznikl dluh ve výši 24.600 Kč za rok 2012 a ve výši 173.635 Kč za rok 2013. K datu 31. 12. 2013 tak vznikl celkový dluh ve výši 198.235 Kč. Dluh byl dopisem firmy ze dne 14. 2. 2014 uznán.

Za rok 2014 k datu 20. 6. 2014 zůstaly faktury v celkové částce 148.830 Kč neuhrazeny, čímž celkový dluh společnosti Zera Group s.r.o. dosáhl výše 404.000 Kč. Vzhledem k tomu, že k datu projednávání dluhu této společnosti zastupitelstvem, tedy k datu 28. 8. 2014 nebyla smlouva vypovězena, nabíhaly k tomuto dluhu další dlužné částky, takže lze říci, že společnost městu dluží již více než půl milionu korun.

Do data 6. 8. 2014, kdy proběhlo jednání, nebyly z těchto smluv uhrazeny žádné pohledávky. Dne 7. 7. 2014 jednatel společnosti zaslal městu e-mail, ve kterém navrhl splátkový kalendář na úhradu dluhů. Podle něho by byl dluh uhrazen ve 48 pravidelných měsíčních splátkách. Jednatel navrhl, že 12 měsíců by společnost platila měsíčně částku 3.000 Kč, dalších 12 měsíců měsíční částku 5.000 Kč a dalších 24 měsíců po 12.843 Kč měsíčně, přičemž poslední částka by byla upravena na výši 12.818 Kč.

Podle zákona o obcích, musí schválit dohodu se lhůtou splatnosti delší nežli 18 měsíců zastupitelstvo, proto byl tento splátkový kalendář projednáván na zastupitelstvu a usnesení zastupitelstva nakonec znělo, že zastupitelstvo se splátkovým kalendářem souhlasí s podmínkou, že jednatel společnosti se za něj zaručí osobní odpovědností. To by znamenalo, že v případě neplacení dohodnutých splátek, by jednatel přišel o osobní majetek.

„Domnívám se, že jednatel společnosti tuto dohodu nepodepíše a celou záležitost bude muset nakonec řešit soud,“ sdělil při jednání zastupitelů místostarosta Jiří Nekvasil. V diskuzi vznesl dotaz Tomáš Benda, jak je možné, že vedení města dva roky nedostávalo smluvní úhrady a nic proti tomu nedělalo. Zároveň se zeptal, kdo je za tento neblahý jev, při kterém úředníci nechali dosáhnout dluh až do této výše, odpovědný a jaká byla vůči tomuto úředníku přijatá sankce. Ze strany vedení města se zastupitel odpovědi nedočkal. To tedy znamená, že za tento zbytečně velký dluh nikdo neponese odpovědnost, a to i přes to, že pobírá mzdu z peněz daňových poplatníků

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.