Město očima nezávislého člověka

Park u autobusáku by měl mít stálého správce

11.02.2014 14:37

Park ve Staré Boleslavi u autobusového nádraží v ulici Josefa Truhláře byl rejdištěm feťáků. Původní herní prvky, a i ty už byly nové, neboť ty staré byly těmito výrostky naprosto zničené, byly opět zničeny, a proto se musely opět nainstalovat nové. Navíc se kdysi mezi herními prvky povalovalo mnoho použitých jehel od feťáků, čímž byly ohrožovány děti. Z tohoto důvodu byla do těchto míst instalována velmi pohyblivá kamera napojená na centrální pult ochrany městské policie. Častokrát zde pak sbírala vyházené a použité injekční jehly.

Nyní, na doporučení odboru územního rozvoje a památkové péče, navrhl místostarosta Nekvasil řešení zrekonstruovaného parku, kam byly opět instalovány nové herní a sportovní prvky tím, že by se vytvořilo místo stálého správce pro tento park.

Dle mínění rady města bezproblémové využívání herních prvků a celého mobiliáře parku vyžaduje pravidelnou kontrolu, správu a údržbu. Dle zkušeností z ostatních dětských hřišť, je nejlepším řešením zajištění správcem parku. Nový správce parku by měl za povinnost dohlížet denně na správné využívání parku včetně herních prvků, dodržování návštěvního řádu a úklid. Za tuto činnost byla přiznána budoucímu správci parku odměna ve výši 3.000 Kč hrubého za měsíc.

Rada města pověřila vedoucího OÚRPP Havlíčka poptat vhodnou osobu, která by funkci správce řádně vykonávala a se kterou by město podepsalo smlouvu.

Podle zkušeností městské policie docházelo ke srocování feťáckých partiček v parku u autobusového nádraží převážně v pozdních večerních a nočních hodinách, což by znamenalo, že za poměrně nízkou odměnu by měl správce park hlídat snad i v noci, aby mohl plnit další, ze stanovených úkolů, a tím je okamžité zavolání městské policie, pokud by se v parku děly nepřístojnosti. Tak uvidíme, jak si správce povede.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.