Město očima nezávislého člověka

Parkovací automaty – odpověď starosty

09.11.2012 13:14

Minulý týden jsem zaslal starostovi města oficiální žádost o vysvětlení vlastnictví pozemků podél komunikace II/101 patřící kraji, na které jsou umístěny parkovací automaty. Jednalo se o ulici Petra Jilemnického a část náměstí, tam, kde jsou parkovací místa.

Jednalo se o to, že pokud by byly automaty umístěny na nemovitosti jiného vlastníka nežli města, musela by být uzavřena nájemní či jiná smlouva. Žádal jsem o odpověď, eventuelně o znění smlouvy, v elektronické podobě.

Dnešního dne, tedy v pátek 9. listopadu mi přišla od starosty Ondřeje Přenosila elektronická odpověď.

Zde je v plném znění: „Mezi městem a krajem není uzavřena žádná smlouva. Na komunikaci II/101 nejsou na náměstí žádná parkovací místa. V ulici Petra Jilemnického jsou parkovací místa na pozemcích města, některá (u De parade) částečně zasahují do pozemků kraje. Vše je řešeno společně s geometrickým zaměřením náměstí a převodem – směnami – pozemků.“

S pozdravem

Ondřej Přenosil

Dle této odpovědi to znamená, že město s umístěním parkovacích automatů podél krajské komunikace II/101 výkon vlastnického práva neporušilo a tam, kde umístění automatů zasahuje do pozemků kraje to bylo vyřešeno a parkovací automaty jsou umístěny v souladu se zákony.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.