Město očima nezávislého člověka

Parkovací místo by mělo stát 3.000 korun za rok

13.09.2013 13:40

Společnost AAA Blesk s.r.o., zastoupená jednatelem Jaroslavem Alešem, požádala radu města o pronájem jednoho parkovacího místa, které se nachází na části pozemku ve dvoře domu čp. 34, ve kterém se nacházejí radniční úřady. Jenom pro připomenutí, byla to právě AAA Blesk, která se podílela na odkoupení Houštky městem, za což dostala provizi přes tři sta tisíc korun.

Důvodem žádosti společnosti je fakt, že má s městem uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru právě ve zmiňovaném domě a potřebuje  mít k dispozici zaručené parkovací místo.

Ve dvorním traktu radničního domu je k dispozici celkem deset parkovacích míst, z nichž jsou dvě parkovací místa vyhrazeny pro potřeby města, neboť se v domě nachází několik úřadů a čtyři parkovací místa jsou již pronajatá jiným subjektům. Další čtyři parkovací místa jsou volná, takže by neměl být problém jedno z těchto míst pronajmout žadateli.

Zákon však pronájem městských ploch upravuje tak, že město musí nejdříve záměr na pronájem zveřejnit na úřední desce a oficiálních městských webových stránkách, aby měl každý možnost se na pronájem přihlásit. Pokud by se tak stalo a přihlásilo by se více zájemců, rozhodující by potom byla nabídnutá cena. Pokud se přihlásí pouze jediný zájemce, v tomto případě AAA Blesk s,r,o., rada města stanovila, že minimální nájem za toto jedno parkovací místo bude činit 3.000 Kč za rok.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.