Město očima nezávislého člověka

Parkování v našem městě

30.04.2012 13:35

V posledních týdnech obyvatele našeho města znepokojují informace o zamýšleném zpoplatnění parkování v centrech obou našich měst a v přilehlých ulicích.

Chápu snahu vedení radnice a i důvody, které je k tomuto kroku vedou. Nechápu ale již způsob řešení, které se zvolilo. Proto jsem se nad tímto problémem zamyslela i já, občanka Staré Boleslavi a dávám k uvážení můj návrh. 

Z dostupných informací vím, že město vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na „Návrh řešení dopravy v klidu pro celé město“. Komisí byla vybrána firma City Parking Group  s.r.o. z Prahy 7, která nabídla tuto zakázku provést za 312 tis.korun.

Již tento první krok města se mi nezdá správný. Je ale pravda, že neznám možné předpisy, které město k tomuto kroku při řešení dopravní situace nutí, tak že dál o tomto bodu nebudu polemizovat.

Přesto si ale dovolím uvést, že na naší radnici pracuje odbor dopravy a předpokládám, že v něm pracují lidé, kteří dané problematice rozumí, mají veškeré potřebné informace a v neposlední řadě znají místní poměry, což se o cizí firmě jednoznačně říct nedá. 

Jak jsem již uvedla, pouze tato analýza bude nás všechny stát 312 tisíc korun. Pokud se parkování bude řešit formou parkovacích automatů, pak musíme k této částce připočítat výdaje za projekt, náklady spojené s nákupem nebo pronájmem parkovacích automatů, jejich provoz a údržba. Bohužel, čísla, která by celou tuto akci upřesnila, jsem nikde nezískala, ale předpokládám, že výsledná suma bude sedmimístná.

Také nevím jak dlouhá je plánovaná doba návratnosti této investice. 

Jsem přesvědčená, že zvolené řešení není správné, ale protože nemám ráda pouze kritiku, bez návrhu řešení, uvádím jiné možnosti, které by nás, a to jak místní občany, stejně tak i naše majitele obchodů, nepoškodily a byly přijatelné. 

Pro jednoduchost budu svoje návrhy uvádět v bodech. 

  1. . Zavedení rezidentních karet pro konkrétní SPZ aut, jehož majitel má v našem městě trvalé bydliště. Tyto karty by byly zpoplatněny, a to např. tak, že majitelé aut ve věku do 59-ti roků by platili roční poplatek za kartu např.500,-Kč, majitelé mezi 60 až 69 rokem 100,-Kč ročně a majitelé nad 70let by dostali kartu zadarmo.
  2. . Podobným způsobem řešit i parkování podnikatelů a firem
  3. . Možnost vydání placených ročních parkovacích karet pro občany, kteří do našeho města dojíždějí za prací.
  4. . Možnost ročních placených karet pro občany z okolních obcí, kteří ulice a náměstí našeho města používají pouze jako parkoviště a dále pokračují MHD do Prahy.
  5. . Pro ostatní, tj.pro návštěvníky našeho města nebo pro ty, kteří odmítnou zakoupit roční parkovací karty, zpoplatnit parkování na vyhrazených místech, ale ne formou drahých parkovacích automatů. K tomuto účelu by město mělo vytvořit pracovní místa pro místní občany, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání. 

Uvedla jsem jen pár nápadů a podnětů k diskusi, ale vlastně k jaké diskusi? Pokud vím, tak nějaké diskuse s občany na toto téma nebyly. Přitom téma parkování je tak zásadní, že by občané měli mít možnost naprosto jednoznačně se k této otázce vyjádřit. Proč se neudělá například anketa, proč se lidé nesvolají diskutovat o problému jak v Brandýse, tak v Boleslavi? 

V posledním vydání Městských listů (květen 2012) byl zveřejněn rozhovor s místostarostou města Jiřím Nekvasilem. Velice šalamounsky uvedl „Již dnes se ozývají hlasy, že bude vše zpoplatněno a  město chce na řidičích vydělávat. Věřím, že se nám podaří přesvědčit většinu obyvatel o nutnosti přijímaných opatření.....“  A teď si v tom občane udělej jasno. Mně se to nepovedlo. Nemohu   pochopit, proč město na nás nechce vydělávat, ale klidně vydá miliony jen kvůli nám, abychom mohli lépe ve svém městě zaparkovat?! Tak těmto slovům snad nemůže věřit nikdo. Přitom moje návrhy by do města snad alespoň nějaký pořádek co se týče parkování přinesly, přispělo by se do městské pokladny a vytvořily by se pracovní místa.

Popsala jsem jen nápady, v žádném případě netvrdím, že jsou jednoznačně správné, ale domnívám se, že jsou podnětem pro diskusi. 

Dagmar Altmanova

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.