Město očima nezávislého člověka

Parkování v našem městě

21.09.2012 17:25

Připravovaná regulace parkování v našem souměstí je vedle rekonstrukce náměstí v Brandýse asi nejdiskutovanějším tématem, o kterém se v poslední době mezi lidmi hovoří. 

Nový systém parkování, který radnice připravuje, se dotýká téměř každé rodiny, která zde žije. I proto nebo spíš právě proto bych očekávala, že se o takto důležitém rozhodnutí budou vést s občany veřejné diskuse. Zatím se tak ale nestalo a z radnice přicházejí pouze kusé, nic neříkající informace bez konkrétních řešení. 

V posledním vydání Městských listů je dán prostor některým zastupitelům našeho města, aby se k problematice parkování vyjádřili. Z jednotlivých příspěvků je zřejmé, že regulování parkování je nutné zejména proto, že parkovací místa zabírají z velké části auta řidičů, kteří do našeho města přijíždějí z okolních vesnic, zde zaparkují a pokračují veřejnou dopravou do Prahy. Pokud tomu tak opravdu je, pak nechápu, proč se místním občanům, kteří zde žijí, nevydají rezidenční karty, které je budou opravňovat ve městě parkovat a placená stání budou právě pro ty řidiče, kteří si z našeho města dělají parkoviště a pro návštěvníky města? S tímto řešením se ale nepočítá, což vyplývá i z vyjádření představitelů ODS a TOP 09 ve zmíněných ML, kde jak starosta tak i místostarosta neuvedli nic konkrétního, ale uchýlili se opět pouze k všeobecným informacím.

Z jejich slov je zřejmé pouze to, že budou parkovací automaty, musí se řešit parkování rezidentů na sídlištích, parkovací místa v centru musí mít větší obrátkovost, počítá se i s krátkodobým stáním zadarmo, dále že při masové výstavbě sídlišť v 60. až 80. letech se nastupující motorizace téměř ignorovala a v neposlední řadě je uvedeno, že občané jistě vše pochopí.

Trochu málo, lépe řečeno nic vzhledem k tomu, že naše město již zaplatilo v této souvislosti statisíce za analýzu dopravy v našem městě a vypisuje výběrové řízení na dodavatelskou firmu, která bude celý projekt v praxi realizovat?! Informace, které představitelé našeho města uvedli, by se hodily do doby, kdy se o nějaké regulaci parkování pouze uvažuje, ale jistě ne v době, kdy se má celá akce realizovat. 

Zajímalo by mě a domnívám se, že nejsem sama, jak se v praxi bude řešit např. parkování seniorů?

Uvědomil si vůběc někdo z těch, kteří rozhodují o konečném řešení, že pro občana žijícího mimo centrum města, je auto při nákupech, návštěvě lékaře, pošty a pod. nezbytností a o seniorech to platí dvojnásob? Mnozí z nich sice jezdí na nákup na kole, ale v zimě nebo za špatného počasí musí použít auto. Mnoho seniorů ale auto musí použít vždy, protože to vyžaduje jejich zdravotní stav a invalidní značku ke svém autě nevlastní. Prostě jen již nejsou mladí a zdraví. 

Uvedu příklad: manžel je starší pán a zdraví mu, bohužel, již moc neslouží. Pokud potřebuje zajet do města, tak jak to bude v praxi vypadat s jeho parkováním? Bude muset nejprve někde zaparkovat, obtížně dojít k parkovacímu automatu, s parkovacím lístkem se vrátit opět k auto, aby umístil lístek na viditelné místo. Co když ale parkovací automat bude od jeho auta značně vzdálen (informaci o množství a vzájemných vzdálenostech automatů radnice tají), to pak celý zaplacený čas pomalu a obtížně prochodí? A nebo co když zjistí při nákupu v obchodě, že mu právě vypršel čas, který si zaplatil nebo má k dispozici zadarmo a kolečko s parkovacím automatem bude muset opakovat, protože jinak bude riskovat pokutu v tom lepším případě, v horším odtažení?

Nebylo by správné a s úctou ke stáří i slušné, aby se např. občanům starším 70-ti let vydaly kartičky s SPZ jejich automobilu, které by je opravňovaly k zaparkování v našem městě? Opatření, aby se nedaly zneužívat, se jistě dají vymyslet. To by ale někdo musel mít zájem se tímto problémem vůbec zabývat a následně ho řešit. 

V posledním PROSTORU starosta města Ondřej Přenosil uvádí: „ ….Tomu také podřídíme ceny stání. Prozatím nebyly stanoveny, ale měly by reflektovat i kratší, bezplatné časové úseky.“ A dále je uvedeno, že platby za parkovné budou obsluhovat parkovací automaty a na „kázeň“ řidičů dohlédnou městští strážníci. Znamená to tedy, že městská policie bude již jen sledovat zaparkovaná auta, zda jsou v časovém limitů? Ale v tom případě se ptám, kdo bude dohlížet na pořádek a bezpečí v celém městě? Nebo příjmeme další městské strážníky? 

Řešení systému parkování v našem městě je mnoho a dají se různě kombinovat (rezidenční karty pro občany města, parkovací zóny výhradně pro rezidenty, zbudování záchytného parkoviště, placená parkovací místa pro návštěvníky města, zpoplatněné celoroční karty pro řidiče z okolních vesnic, kteří u nás parkují a dále pokračují MHD, vytvoření nových parcovních míst pro obsluhu parkovišť a další). Vždy by ale mělo platit, že zvolené řešení nesmí poškodit ty, kteří zde mají své domovy. Zcela logicky by mělo platit, že město je tu pro nás, pro své občany a ne naopak. To by mělo také být hlavním a rozhodujícím kriteriem při rozhodování o zásadních věcech, které ovlivňují každodenní život občanů a já jsem přesvědčená, že systém regulace parkování k nim bezesporu patří. Tvrzení, že  občané přijatá rozhodnutí jistě pochopí, je holý alibismus. V našem městě žijí povětšinou soudní a rozumní lidé, kteří chápou nutnost regulace parkování. Mnozí jistě mají zajímavé návrhy řešení, ale nikdo jim nedává prostor se veřejně vyjádřit a diskutovat. Pouze se automaticky očekává, že rozhodnutí radnice přijmou. 

Otazníků nad parkováním v našem městě se vznáší víc než dost a nám nezbývá než čekat a to jistě není správné.

 

Dagmar Altmanová

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.