Město očima nezávislého člověka

Pasport zeleně se prodraží

26.11.2012 15:17

Odbor IT navrhl radě města rozšíření licencí na Geometrický informační systém (GIS) z důvodu dostupnosti GIS do systému MYSIS z dosavadního počtu licencí 20 na 30. Počet uživatelů využívajících tento systém je uváděn přibližně padesát.

Stávající licence, uvádí se v zápisu, jsou v nedostatečném počtu a nezabezpečují požadované přístupy. Navýšení počtu licencí se doporučuje i proto, že se plánuje rozšíření grafického informačního systému i v dalších záležitostech, například o pasport zeleně, technickou mapu, pasport komunikací a dopravních značek. Cena za tyto licence je 48.000 Kč s DPH.

Zároveň se však musí, jak uvádí zápis z jednání rady, pořídit i další licence na pasport zeleně do systému GIS, a to v ceně 47.760 Kč včetně DPH. I nákup této licence rada města odsouhlasila.

Zároveň, na návrh Odboru životního prostředí, rada revokovala své usnesení v bodu 10, uvedeném v zápisu z jednání rady města dne 31.10.2012. Dle tohoto bodu měla být uzavřena smlouva s manželi Damaškovými na zpracování projektu Obnova krajinných struktur Polabí, který obsahoval dva samostatné projekty, a to Popovické stromořadí a Obnova sadu U Světice.

Důvodem revokace je nemožnost časové a věcné koordinace mezi zpracovatelem žádosti o dotaci a projektantem, která je způsobená nutností zachovat koncepci obou projektů v rámci jedné žádosti o dotaci. Proto byla smlouva zrušena.

Zároveň rada města rozhodla, že se na stejný projekt, sestávající ze dvou projektů, jak bylo uvedeno, uzavře nová smlouva, a to s firmou, která bude zpracovávat žádost o dotaci. Je jí firma ISES s.r. zastoupená jednatelem Vladimírem Klatovským. Tímto rozhodnutím rady města tak jedna firma zpracuje jak oba jednotlivé projekty, tak i žádost o státní dotaci.

Celková cena je 78.000 Kč s DPH.

Původní zpracovatelé, kteří přišli s oběma projekty, z nichž Popovické stromořadí mělo opětovně obnovit starou historickou pražskou cestu, která již zanikla, tedy manželé Damaškovi, jsou tak ze hry venku a jejich úkolu se ujme někdo naprosto jiný.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.