Město očima nezávislého člověka

Peníze se z chodníků přesunou do paneláků

19.05.2014 09:51

Rezerva rady města v rozpočtu obsahuje finanční prostředky, které se používají při nenadálých a nepředvídatelných akcích, například při sesuvu svahu u zámku. V dubnu bylo v rezervě rady města 41.692.446 Kč.

V návrhu na rozpočtové opatření na květen, i přes schválený a platný rozpočet města, dochází k přesunům finančních prostředků i na akce obsažené v rozpočtu města. Zastupitelé by měli na dnešním veřejném zasedání (pondělí 19. 5.) schválit přesun 200.000 Kč z rezervy rady města na akci Zateplení MŠ Pražská. Další přesuny pak budou zastupitelé schvalovat v oblasti infrastruktury. Na opravy chodníků byla v rozpočtu schválena částka 2,5 milionu korun. Rada města nyní navrhuje z této částky přesunout 500.000 Kč na zateplení panelových domů čp. 1898 a 1499. Na tuto akci bylo v rozpočtu původně počítáno s milionem korun, ale nyní se jaksi zateplení prodražilo, a tak se seberou peníze z tolik nutných oprav chodníků.

Tato rozpočtová opatření musí schválit zastupitelstvo, což se nepochybně stane, neboť dvanáctičlenná koalice funguje jako dobře promazaný stroj. Předpokládám však, že pro přesuny peněz zvednou ruku i někteří z opozičních zastupitelů, protože se opozičními pouze nazývají, a tak pro rozpočtová opatření ruku zvednou. Já nikoliv.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.