Město očima nezávislého člověka

Petice papeži Františkovi proti církevním restitucím

06.06.2013 11:53

Vyrovnání státu s církvemi, mylně nazývaná restitucemi, je největší zlodějnou v historii zemí Koruny české. Nikdy nebyl zveřejněn seznam, nikdy nebyla zveřejněna právní oprávněnost tak zvaného vracení majetku. Je to prostě zlodějna páně Kalouska, podpořená zrádci českého národa, koaličními poslanci.

Ústavní soud vracení majetků církvím nezrušil, pouze z textu vypustil slovo „spravedlivé“, čímž prohlásil vracení tolika majetků za nespravedlivé. Bylo mu jedno, ani na to přihlédnout nesměl, že se stamiliardovým darem církvím nesouhlasí téměř 90 % obyvatel republiky.

Mezi církevními chrty a nenažranci, kteří po penězích lidí lačnou rukou chňapli, se našla jedna jediná, která dar odmítla jako o nemravný. Bůh nechť ji za tento čin pochválí, neboť se jako jediná zachovala jako církev jdoucí ve šlépějích Ježíše Krista. Ostatní církve se zachovaly přesně naopak všemu, co kázal ten, kterého mají plná ústa. Jako zloději okrádající stát a lidi.

Spisovatelka Lenka Procházková a další signatáři proto napsali petici novému papeži Františkovi, který ve své úvodní řeči nabádal církev k životu chudému, bohabojnému a čistému. Tedy slova vůči nimž se naše církve chovají v naprostém opaku. Petici by mělo podepsat co nejvíce lidí v zemi, protože nyní už jen papež může, pokud by chtěl dostát vlastním slovům, působit na církve v Česku, aby se majetku vzdaly ve prospěch státu. Nikdo jiný to dokázat nemůže a na vůli lidí se u nás po staletí kašlalo. Tento případ nevyjímaje.

Každý, kdo nesouhlasí se zlodějnou nazývanou vyrovnáním státu s církvemi, by měl petici podepsat na adrese: www.petice24.com/frantisek.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.