Město očima nezávislého člověka

Pískovna u jatek stále hrozí

06.11.2013 10:52

Když se na veřejnosti objevil záměr na otevření další pískovny u jatek na mělnické silnici, vzbudilo to u veřejnosti ohromnou nevoli. Psali se petice, vyvolávala se jednání a místní šetření, vznikla dokonce dvě občanská sdružení proti tomuto záměru protestující. Tehdy byl v čele Báňského úřadu na Kladně docela rozumný šéf, který prohlásil, že by se obával vydat povolení k těžbě, když existuje usnesení zastupitelstva města, které vznik pískovny odmítá.

Jenomže, a to už je v českých zemích pravidlem, byl odejit a na jeho místo se posadil mladý šéf, a ten je odhodlán, i proti vůli města, povolení k těžbě vydat. Na nikom jiném totiž nezáleží, jenom na něm. Tehdy, při místním šetření, zástupci těžařské společnosti tvrdili, že by enormní nárůst těžké kamionové dopravy nehrozil a dokazovali to jakýmisi výpočty, grafy a tabulkami.

Zároveň se tehdy projednávala i možnost výstavby ohromného protihlukového valu podél silnice na Mělník, podobnému tomu, který se nachází podél dálnice. Naštěstí, pod tlakem veřejnosti, tehdy svou žádost firma stáhla, nicméně se domnívám, že pokud by povolení k těžbě písku u jatek obdržela,  jednání o valu by se obnovila. Vytěžený prostor by se totiž zavážel. A to je kšeft daleko výnosnější, než samotná těžba písku. Vždyť podle studie na tuto oblast je mocnost pískového ložiska od dvou do čtyř metrů. Takže se spíše jednalo o zavážku nežli o těžbu.

Ale vraťme se ke kamionům. Tehdy argumentoval zástupce těžařské společnosti, že by jeden kamion přivezl suť, hned by naložil písek a odjel. Nyní, přesněji řečeno včera, 5. listopadu, se ke mně dostala informace od dopravců. Ti tvrdí, že je jenom velice málo firem, které by na jedné straně chtěli písek a na druhé straně chtěli odvážet suť. Dopravci tvrdili, že by se jim to tudíž nevyplatilo. Pokud by měli smlouvu na suť, výnosy na odvoz písku by jim prý ani nepokryly náklady na zvýšenou spotřebu nafty a tudíž by prodělávali. Takže by to nedělali. Dopadlo by to tak, že jedna část kamionů by vozila písek a do pískovny by jezdily kamiony prázdné a druhá část by na stejné místo vozila suť a ze skládky, tedy z pískovny, by opět odjížděly kamiony prázdné.

Každý si tak může spočítat, kolik kamionů by do Staré Boleslavi přibylo. Kolik by jich Okružní ulicí projíždělo a o jaký nárůst by se jednalo. Město stále ještě nevzdalo boj o obchvat Staré Boleslavi, ale domnívám se, že nejen já, ale ani mé děti se tohoto obchvatu nedožijí. Bez dotace Evropy ho kraj nepostaví a lhůta k podávání žádostí o tak zvanou tvrdou dotaci, tedy na stavby, se chýlí ke konci a zatím nemá kraj ani vykoupené potřebné pozemky.

Je proto třeba být v neustálém pozoru, protože se domnívám, že záměr na otevření další pískovny ve městě je stále aktivní, hrozí a spíše se kloním k závěru, že bude uskutečněn. Ke smůle všech obyvatel města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.