Město očima nezávislého člověka

Pískovna ve Staré Boleslavi

05.02.2014 10:19

Dne 18.12.2013 na bouřlivém zasedání zastupitelstva konaném ve Staré Boleslavi, kde byla i ČT, vyšlo najevo zásadní pochybení vedení radnice ve věci neodvolání se proti povolení těžby písku ve Staré Boleslavi. Zastupitelé proto na tomto zasedání přijali usnesení, kterým ukládají vedení města podat dodatečné odvolání s termínem neprodleně. Na základě zjištění této neomluvitelné chyby vedení města podali opoziční zastupitelé z ČSSD, konkrétně V.Kapal a S.Huml, návrh na odvolání rady nebo alespoň starosty. Návrh neprošel.

Jak jsem se dnes dočetla v zápise z RM ze dne 22.ledna t.r., vedení města již dodatečné odvolání poslalo. Proč ale potřebovalo na jeho sepsání měsíc, to netuším.

V této souvislosti není od věci připomenout pár momentů z veřejného zasedání zastupitelstva dne 18.12.2013. Za celou dobu jednání o pískovně nepadla z úst starosty slova, kterými by jednoznačně označil pronájem pozemků těžaři za zásadní chybu, na kterou nyní doplácí občané tohoto města, ale naopak na dotaz občana, který se ptal proč vlastně město pozemky pronajímalo, když s těžbou nesouhlasí, pan starosta odpověděl:... že jeden pozemek je pod budoucím valem. A pokud by nebyl pronajat, val by se nemohl celý postavit a jeho funkčnost by byla omezena. Lokalita by měla být ucelená, aby případná těžba probíhala jednolitým způsobem a aby byl vliv na životní prostředí tím valem eliminován.“ (citováno ze zápisu str.13 a 14). Pan starosta jaksi opomněl uvést, že pokud by těžař neměl pozemek na stavbu valu, nedostal by ani povolení k těžbě.

Výstavba  valu  je nezbytnou podmínkou pro zahájení těžby. Samotné vybudování valu  je obrovský zásah do životního prostředí. Val bude 6m vysoký a 300m dlouhý. Pokud bychom vyšli ze skutečnosti obsažené v rozhodnutí báňského úřadu, že val je nezbytnou podmínkou pro zahájení těžby, pak pronájem městských pozemků znamená, že město chce těžbu umožnit . Přes všechny deklarace a usnesení zastupitelstva činí představitelé města pouze kroky na ochranu zájmu těžební společnosti, nikoliv občanů.

Možná si někdo řekne, že povolení těžby ve Staré Boleslavi se týká pouze skupinky občanů žijících v bezprostřední blízkosti budoucí pískovny a komunikace, po které se vytěžený písek bude převážet. To je ale omyl.

S těžbou písku vždycky souvicí mnoho negativních aspektů a k těm nejnebezpečnějším patří polétavý prach. K jeho zásadním zdrojům, jak uvádí literatura, patří mimo jiné spalovací motory, lomy a plochy zbavené vegetace. K tomu si přidejme hluk související s projížděním těžkých nákladních aut v ulicích města, otřesy v okolních domech a možná i negativní dopad na spodní vody a tím i na studny. Dále si uvědomme, že zýšený počet projíždějících těžkých aut bude ohrožovat chodce a zejména děti, protože na celé trase od pískovny až na okraj města směrem ke kasárnům nejsou bezpečné světelné přechody a za zmínku jistě stojí i fakt, že tato auta budou ničit již tak dost nekvalitní vozovky.

Jak je vidět, problém pískovny ve Staré Boleslavi není zdaleka jen problémem malé skupiny  obyvatel, ale několika tisíc občanů. Polétavý prach se totiž nezastaví na hranici pískovny, ale vítr ho odvane do širokého okolí, stejně tak  jako prach z velkého počtu nákladních aut, které budou s pískem přes město jezdit.

To co jsem výše uvedla mě opravňuje k tvrzení, že postoj vedení našeho města k celé této záležitosti je naprosto nepochopitelný. Občan a ochrana jeho zdraví a i majetku je to nejdůležitější, co by vedení města mělo chránit s maximálním nasazením.

Je smutným poznáním, že když se na veřejných zasedáních zastupitelstva jedná o něčem zcela zásadním (např. parkování, odpady, vodné, rozpočet, pískovna a další) jedinými, kdo hájí zájmy nás občanů, je pár opozičních zastupitelů. Za ČSSD je to S.Huml a V.Kapal a za ostatní MUDr.Peterová. A bohužel, stalo se již tradicí, že ať navrhnou cokoliv, jsou vždy vládnoucí koalicí (TOP 09 a ODS) přehlasováni. A protože právě TOP 09 a ODS tvrdošíjně odmítají zveřejňovat záznamy ze zasedání zastupitelstva, většina občanů se o podivných praktikách našich radních nedozví.

Dagmar Altmanová

4.2.2014

 

Pouze malý, zato však důležitá dovětek

Těžba písku není tím největším zlořádem vzhledem k životnímu prostředí občanů, tím zlořádem je pozdější zavážení vytěžené plochy, neboť vodní plocha se po vytěžení nemůže ponechat. Z důvodu velice nízkého sloupce vody, by nefungovala samočistící schopnost vodní nádrže, voda by zahnívala a životnímu prostředí naopak výrazně škodila. Dle odborníků by nad jezerem vznikal aerosol škodlivých látek.

Největším svinstvem, ale i kšeftem pro těžařskou firmu, je zavážka. Nikdo neví, co by se do vody vysypalo, nikdo by ani vědět nemohl, co se bude pod vrstvou zeminy, která by se musela na zavážku navést, dít. Názorný příklad máme u zavezeného vytěženého jezera směrem k Borku, v místech, kde se nyní nachází letiště a golfové hřiště Tapasu Borek. I tam se na zavážku navezlo půl metru černozemě a rolníci zkoušeli pěstovat kukuřici. Vyrostla do výše 20 centimetrů a zašla. Celé, veliké pole kukuřice v této výšce uschlo. Následné deště pak ornou půdu spláchly, a tak jediné, co zde roste, je tráva. Jiné využití než golf či letiště ani není možné. A totéž by čekalo současné pole a louky u jatek.

A ještě k valu. Opět chytristika těžaře. Ohání se tím, že val musí, chudák firma, vybudovat, aby alespoň částečně odhlučnila okolní rodinné domky od rachotu korečkového bagru. Lež jako věž. Těžaři o lidi nejde ani v nejmenším, jde mu o jeho peníze, veliké peníze, protože val o takové velikosti by spolykal tisíce a tisíce tun materiálu a za jednu velkou nákladní Tatru se zeminou, stavební sutí a všelijakým sajrajtem, se platí tisíc korun skládkovného. A Tapas to ví, vždyť skládku sám provozuje na Probošťáku, takže žádný hluk nebo starost o lidi. Jde zase jen o peníze, jeho peníze a velké peníze.

Vladimír Kapal

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.