Město očima nezávislého člověka

Plánuje se rekonstrukce ulice Na Celné

04.12.2013 11:28

Město má, dle zápisu z jednání rady města, v plánu kompletní rekonstrukci ulice Na Celné včetně křižovatky s ulicí Ivana Olbrachta. Dle předpokladů by se tato křižovatky měla poněkud změnit, a to tak, aby se snížila rychlost projíždějících vozidel a zvýšila se bezpečnost chodců na přilehlých přechodech.

Plánovaná rekonstrukce však zasáhne i na pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje, který na nich má právo hospodařit, zejména pak Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, která je krajským zařízením. Je žádoucí, aby krajské pozemky, na kterých bude provedena rekonstrukce z prostředků města, přešly též do vlastnictví města. Jedná se o pozemky ppč. 406 o výměře 697 m2, ppč. 1279 o výměře 75 m2 a část pozemku ppč. 1062 o výměře cca 250 m2.

Jak vyplývá ze zápisu z jednání rady města, je již s krajem zřejmě bezúplatný převod do majetku města předjednán, neboť by jej mělo schválit zastupitelstvo. Předpokládám, že souhlas zastupitelstva na příštím veřejném zasedání rady města bez problémů obdrží.

Další, a velmi významnou záležitostí, při plánované rekonstrukci ulice Na Celné, je sesuv svahu ze zámecké zahrady a porušení statiky altánu tamtéž, kvůli které je již od června ulice pro veškerý provoz uzavřena. Rekonstrukce ulice tak bude muset počkat až do doby, než se následky sesuvu svahu odstraní, svah bude zajištěn a teprve poté budou moci být práce v ulici zahájeny. Pro řidiče to bude zřejmě znamenat, že se průjezdu této ulice hned tak nedočkají.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.