Město očima nezávislého člověka

Plátek Prostor zase lže, jako když tiskne

26.09.2016 11:48

Musím se přiznat, že plátek pod názvem Prostor, o kterém nikdo neví, kdo ho platí a vydává, zásadně nečtu. Hned od počátku jeho existence tam totiž byly zveřejňovány jenom lži, polopravdy a nesmysly. Včera, tedy v neděli 25. 9. mi volal známý, že v tomto plátku vyšel článek, ve kterém se uvádí, že zastupitel Kapal je jediným, kdo lobuje za kasino v Houštce a že to vyplynulo z jednání komise pro vnější vztahy, jejíž jsem členem. Nevím, kdo je autorem této lži, ale je až nepředstavitelné, jak byl buď neinformován, nebo záměrně šíří lži. Tak se podívejme na fakta.

Nejdříve je nutné vysvětlit pojem lobing. Lobovat může někdo pouze v tom případě, že prosazuje zájmy zainteresované osoby nebo skupiny či organizace. Kdyby autor, nebo snad autorka, neboť jsem článek skutečně nečetl, znal fakta, nemohl by takový nesmysl vůbec napsat, neboť jakýsi předseda asociace provozovatelů výherních automatů, návrh na soustředění výherních automatů právě do Houštky, zcela a striktně odmítal, takže se o lobing nemohlo z podstaty věci vůbec jednat. To je první fakt.

Druhým faktem je, že jsem v rámci mého celoživotního naprostého odmítání jakéhokoliv hazardu včetně sázenek, sportek nebo losů a podobných záležitostí mámících z hloupých lidí peníze, hovořil o tom, že bych nejraději ve městě zakázal veškeré provozy s výherními automaty ničící rodiny a především vábící mládež, aby hazardu propadla, po vzoru několika měst, která to právě takhle svými obecně platnými vyhláškami zakázala. Osobně jsem za celý svůj poměrně dlouhý život nevsadil ani jediný halíř, ani si nikdy nekoupil los či další jiné zlodějské sázenky. Tehdy mi odpověděl radní Jirovský, že by tím město přišlo minimálně o 15 milionů korun, které se poté rozdělují jako granty, například sportovcům. Z tohoto důvodu prý by bylo nešťastné výherní automaty zcela ve městě zakázat. Ano, i takto se lze na problém dívat. A zdůrazňuji, nešlo o přijímání nové městské obecně platné vyhlášky, nýbrž o posouzení jejího vydání. To za prvé a za druhé, tímto problémem se nezabývala pouze komise pro vnější vztahy, jak uvádí autor plátku, nýbrž, na doporučení starosty města, se jím zabývaly všechny komise a výbory města, takže jsem o výherních automatech jednal i na kontrolním výboru.

Třetí fakt. Vzhledem k tomu, že se v současné době provozují výherní hrací automaty i na místech, která souvisí s častým výskytem mladých, tedy poblíž škol, autobusových zastávek, náměstí či na hlavní tepně v Brandýse, chtěl jsem je právě z těchto míst odstranit. Návrh na vymístění hracích automatů do Houštky byl uveden, jako návrh starosty města k diskuzi, v zápisu z jednání rady města a mně se líbil. Navíc, když by bylo možné v Houštce využít nesmyslně zakoupený zdevastovaný dům, vlastně dva domy, tak zvané sluneční lázně. V návrhu se hovořilo o tom, že by se z tohoto komplexu mohlo vytvořit jakési kasino, kde by byly soustředěny všechny výherní automaty z města. A domy by si adaptovali provozovatelé právě výherních automatů a náklady by si mohli tak zvaně odbydlet.

Čtvrtý fakt. Jak je známo z praxe, tam, kde jsou nyní umístěny výherní automaty, se scházejí lidé propadlí této vášni, především ve večerních a nočních hodinách. Faktem též zůstává, dle vyjádření předsedy asociace provozovatelů výherních, spíše by se však mělo psát proherních, automatů, podpořeného prohlášením ředitele městské policie, že nejsou u míst s výherními automaty hlášeny častější incidenty, například hlukem a rušením nočního pořádku, nežli v ostatních místech města. Tím pádem padá argument těch, kdož tvrdí, že by se do Houštky stahovaly nekalé elementy. Pokud jsou tyto elementy přímo ve městě, to nevadí? Navíc neberu ani další argument, a to ten, že je Houštka cílem procházek rodin s dětmi, je zde cyklistická a inline bruslařská trasa a že by umístění kasina ubíralo tomuto místu, které by se prý mělo stát zdrojem kultury ve městě, klidu a důvěryhodnosti. Copak se na procházky, nebo na kolo či inline brusle, chodí večer a v noci? Pokud by tomu tak skutečně bylo, místům ve městě, kde jsou nyní umístěny herny, to neškodí u veřejnosti?

Pátý a poslední fakt. Pokud by měl být článek v onom plátku pravdivý a nesnažil by se jenom poškodit mé jméno, což je u něj naprosto běžné a obvyklé, muselo by v něm být uvedeno, že konečné resumé téměř všech komisí a výborů města znělo tak, že se do konce letošního roku platná obecně závazná vyhláška o výherních automatech nebude měnit, a to z jednoho prostého důvodu, tím je platnost přijatého zákona o loteriích, který začne platit od 1. 1. 2017 a který by měl sám o sobě redukovat množství provozoven s výherními automaty. Poté se počká nějaký čas, aby se dala vyhodnotit účinnost tohoto zákona a teprve poté by se projednala opět problematika výherních automatů a přijala by se konsensuální obecně platná vyhláška. Takový totiž byl konečný verdikt.

Takže závěrem, za žádné kasino jsem nikdy neloboval, neboť pokud by bylo v zastupitelstvu prosaditelné, byl bych nejraději, jako zapřisáhlý nepřítel a odpůrce jakéhokoliv hazardu, aby se výherní hrací automaty ve městě bez výjimky zakázaly. Nakonec bych autorovi oněch lží rád vzkázal, aby byl přítomen na zasedání zastupitelstva, až se bude tato vyhláška přijímat a viděl by, nebo viděla, co budu navrhovat a jak budu hlasovat. Protože osobně budu navrhovat naprostý a stoprocentní zákaz hazardu na území celého města. Argument, že by vznikaly tajné herny, které by neodváděly daně městu, neberu, na co máme přece naší skvělou policii a městskou policii, aby tyto tajné herny objevila, provozovatelé pohnala před soud a tajné herny zlikvidovala? Pro takovou činnost si přece obě policie z našich daní platíme, nebo ne?

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.