Město očima nezávislého člověka

Platíme a nemáme právo vědět za co

29.11.2012 11:52

Místostarosta Nekvasil seznámil radu města s návrhem Odboru územního rozvoje a památkové péče na uzavření mandátní smlouvy se společností S.I.K. s.r.o. z Prahy 9 na jednací řízení bez zveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona o veřejných zakázkách.

Jedná se o akci „Modernizace autobusového terminálu Stará Boleslav.“ Celková výše této zakázky je 48.000 Kč včetně 20 % DPH. Tyto práce vznikly v průběhu provádění jako potřebné k bezvadnému dokončení díla. Smlouva s touto firmou by měla být uzavřena nejpozději do 7. 12. 2012.

Tolik uvádí zápis z jednání rady města. Nepochybuji, že rada města koná v souladu se jmenovaným ustanovením zákona, ale naprosto nechápu, proč se občané nesmějí dozvědět, za co vlastně budou jejich peníze utraceny. Stejně tak nechápu, proč vlastně takovýto zákon u nás existuje, když existuje i další zákon – zákon o svobodném přístupu k informacím, ve kterém se hovoří o tom, že  nic, co je hrazeno z veřejných prostředků, není tajné, ale veřejné.

V parlamentu již byly snahy, ze strany poslanců ČSSD a KSČM, o změnu zákona o zadávání veřejných zakázek s důrazem na zakázky malého rozsahu, které nemusí schvalovat zastupitelstvo, ale stačí pouze rada města. Bohužel, koalice ODS, TOP 09 a nikým nevolená strana LIDEM, tyto návrhy šmahem zamítla.

A tak se týden co týden můžeme seznamovat se zakázkami malého rozsahu, které si rozhodne pouze rada města, aniž by je mohli zastupitelé ovlivnit a dokonce se rada odvolává na zmiňovaný zákon, který umožňuje radě platit z peněz poplatníků co chce a ti se ani nedozvědí, za co byly jejich peníze utraceny.

Chce to změnu, změnu nejen ve státě, ale i změnu ve městě, neboť nevidím nic špatného na tom, aby byli občané informováni opravdu o všem, za co město jejich peníze utratí. Netvrdím, že tyto peníze byly použity nesprávně, ale snaha co nejvíce vše před občany města utajovat, zapříčiňuje dohady a myšlenky na možnou korupci či klientelismus.

A přitom by stačilo tak málo, do zápisu napsat, za co město 48.000 Kč utratilo a byl by klid.

Nechápu konání rady města, nechápu její nechuť informovat občany, vždyť jenom díky jejich hlasům jsou radní tam, kde jsou.

Měli bychom si to pamatovat. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.