Město očima nezávislého člověka

Platy úředníků už nebudou tabu

23.10.2014 16:02

Mnoho médií, včetně Brandýských novin, se snažilo v minulosti získat informace o výši platů úředníků na všech úrovních, placených z veřejných prostředků, tedy z daní občanů. Odvolávala se přitom na znění zákona o svobodném přístupu k informacím. Vždy však byla, až na opravdu světlé výjimky, odmrštěna argumentem, že se jedná o soukromou záležitost úředníků a že by byli zveřejněním jejich platů poškozeni.

Není to pravda! V minulých dnech rozhodl Nejvyšší správní soud, že výše platů státních úředníků, tedy například i městských, neboť se též jedná o úředníky státní, nesmí být veřejnosti zamlčována. „Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití,“ oznámil ve znění rozsudku mimo jiné předseda NSS Josef Baxa. A dodal, že informace o platech získané prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit i k sebereflexi příslušných lidí.

„Sluneční svit informovanosti o platech placených z veřejných prostředků může rozptýlit mnohé přehnané předsudky o platech ve veřejné sféře,“ prohlásil dále Josef Baxa. Zároveň však soudci upozornili, že jejich rozhodnutí není možné aplikovat ve sto procentech případů. Ve výjimečných případech má mít ochrana osobnosti přednost před platovou transparentností, uvedli soudci. Jednat by se mělo například o platy uklízeček nebo dělníků při smlouvě o dílo a podobné mzdové náklady, nikoliv však o platy úředníků.

Zároveň s vynesením usnesení NSS nebylo přijato žádné sankční opatření v případech, že i přes tento rozsudek by nějaký státní úřad odmítl poskytnout informaci o platech jeho úředníků. Tím se stal opět zákon o svobodném přístupu k informacím diskutabilním, neboť tazatelé, kteří by nebyli uspokojeni, nebo jim odpověď nebyla poskytnuta, by opět museli hledat spravedlnost u dalšího soudu, což se neobejde bez velkých finančních nákladů, takže pro většinu lidí bude tato informace pravděpodobně opět zcela nepřístupná.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.