Město očima nezávislého člověka

Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí roku 2013

25.05.2013 12:24

Starosta Ondřej Přenosil seznámil radu města s tím, že celkové příjmy města za první čtvrtletí letošního roku dosáhly výše 80.437.000 Kč, což je 24 % schváleného rozpočtu. Za stejné období dosáhly celkové výdaje výše 52.861.000 korun, což je 13 % schváleného rozpočtu na letošní rok.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji tak činí 27.576.000 korun. V kapitole financování rozpočtu se odečetly částky 27.576.000 Kč, tedy celé aktivum, a to, jak uvádí zápis z jednání rady města, na změnu stavu finančních prostředků na účtech města ve výši 22.978 000 Kč. Zápis ovšem již neuvádí, na co byly peníze použity. Na další výdaje byly pak použity prostředky na splátky úvěru na intenzifikaci ČOV ve výši 2.083.000 korun a na splátky úvěru Zahradního města ve výši 2.555.000 Kč.

Jak je známo, a několikrát to bylo starostou města zdůrazňováno, pohyb financí týkajících se Zahradního města pouze účetnictvím města protéká. Peníze, tedy příjmy, pocházejí z hypoték lidí, kteří si byty pořídili a právě z těchto peněz se hradí úvěr, který si ze zákona muselo vzít město. A tak se jak v příjmové části, tak i ve výdajové části rozpočtu města a v účetnictví, tyto částky objevují, ale fakticky se rozpočtu města vůbec netýkají.

Tím se jak příjem, tak výdaj financí v rozpočtu města o tyto částky zkreslují, protože se vlastního hospodaření města s penězi vůbec netýkají a město s nimi nemůže nijak nakládat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.