Město očima nezávislého člověka

Plynové potrubí se našlo jinde

21.06.2014 09:13

Při projektování II. a II. etapy revitalizace Houštecké tůně, místní ji nazývají po řadu desetiletí Starým Labem, se zjistilo, že při původní pokládce hlavního plynového potrubí vedoucí ze Staré Boleslavi do Brandýsa, nebylo dodrženo nic, co dodrženo být mělo. A tak se plynaři pokoušeli najít podle tehdejších plánů, potrubí bylo pokládáno v osmdesátých letech minulého století, uložené potrubí, nenašli však nic. Potrubí bylo uloženo úplně na jiném místě.

Při dalších dvou etapách revitalizace Starého Labe měla být vyčištěna a opravena jak strouha přivádějící do tůně vodu, tak i strouha, která vodu odváděla do Boleslavské tůně. Průtokem vody Starým Labem by tak mělo docházet k samčistícímu efektu. A právě kvůli tomu se muselo město domluvit s plynařskou firmou o přeložce tohoto hlavního plynového potrubí tak, aby revitalizaci jak tůně, tak struh, potrubí nevadilo.

Náklady na přeložku potrubí však bude muset hradit město. Nyní proto rada města projednala a schválila uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s přeložkou spojených. Jde o smlouvu mezi městem a společností RWE Gas.Net s.r.o. z Ústí nad Labem. Zápis z jednání rady města již nehovoří o tom, kolik bude přeložka plynového potrubí stát, proč ji bude muset hradit pouze město a především zde není uvedeno, kdy by se práce na přeložce plynového potrubí měly započít. Je přece zřejmé, že bude muset být po dobu přeložky na čas uzavřen plyn a je víc než pravděpodobné, že obyvatelé města se budou muset nějaký čas bez plynu obejít.

Nic takové v zápisu uvedeno nebylo a nezbývá než doufat, že rada města včas počátek prací oznámí,. stejně jako eventuelní přerušení dodávky plynu pro město.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.