Město očima nezávislého člověka

Po delším čase se zastupitelé opět sejdou ve Staré Boleslavi

22.11.2014 15:26

Názorný příklad, jak má fungovat odpovědná a pro občany pracující rada města, vyplynul hned z prvního zasedání nové rady města, vzešlé z výsledku komunálních voleb. Zatímco u minulé rady města nemohli zastupitelé vymoci, aby se místo konání veřejných zasedání zastupitelstva pravidelně střídalo v poměru podle počtu obyvatel v každé části dvouměstí, tedy 2 : 1, tak aby Staroboleslaváci nebyli diskriminování tím, že se v této části konalo jen minimum zasedání a v poslední době už žádné, tato rada města, aniž by ji o to zastupitelé žádali, sama oznámila, že následující veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat ve Staré Boleslavi.

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva, na návrh starosty města Vlastimila Picka, a po usnesení celé rady města, se bude konat dne 17. 12. 2014 od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Stará Boleslav. Všichni zastupitelé, ale i občané z této části města, zřejmě budou chtít věřit, že se pravidelné dělení místa konání veřejných zasedání zastupitelstva, stane standardem a nebude se jednat jen o příslovečnou první vlaštovku.

Pokud by se tak dělo, byl by to pro obyvatele této části města veliký přínos, neboť nikoliv všichni, kdo by se chtěli zasedání zastupitelů zúčastnit, mohli jezdit či dokonce chodit do Brandýsa, a tak bylo běžným zvykem, že se záležitosti týkající se pouze Brandýsa, projednávaly ve Staré Boleslavi a naopak, což byla jasná taktika. Pravidelné střídání míst .konání je pro všechny obyvatele města spravedlivé a doufám, že se ve středu 17.12. 2014 tělocvična opět naplní do posledního místa. Jakmile bude znám program druhého veřejného zasedání zastupitelstva, bude okamžitě zveřejněn.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.