Město očima nezávislého člověka

Po Dusterovi se bude kupovat další vozidlo

11.06.2014 10:32

Rada města dne 9. 4. 2014 rozhodla o vypsání zakázky malého rozsahu "Nákup osobního automobilu pro odbor územního rozvoje a památkové péče." Do soutěže se přihlásily pouze dve společnosti. No, přihlásily, dle letité praxe zavedené touto radou města se společnosti do soutěží přihlašovat nemohou. Nejdřív je musí rada města oslovit a záleží pouze na ní, kterou společnost osloví a kterou nikoliv. Takže se vždy jedná pouze o soutěž mezi vybranými firmami a nikoliv o volnou soutěž firem.

Podle této praxe tudíž komise hodnotila pouze z nabídek dvou firem, a to Auto Branka spol. s r.o. a Auto Rada s.r.o. Jelikož obě společnosti měly stejnou dodací lhůtu, vybírala komise pouze podle nabídnuté ceny. Auto Branka nabídla cenu 208.462,80 Kč, druhá firma byla o něco dražší, a tak se nové vozidlo pro OÚRPP zakoupí právě od společnosti Auto Branka.

Pro tuto společnost hlasovali z pětí přítomných, neboť oba zástupci TOP 09, místostarostové Nekvasil a Nováková, byli z jednání rady města omluveni, poue čtyři radní. Jeden se hlasování zdržel, stejně jako při odsouhlasení nákupu vozidla pro MP. Znamená to, že fakticky se s ostatními neztotožňuje. Který z radních to byl, se však nedozvíme, protože tato rada města jmenovité hlasování a tudíž přihlášení se k osobní odpovědnosti, zásadně nepraktikuje.

Navíc jsme se nedozvěděli, neboť v celém zapisu o tom není ani zmínka, o jakou značku a typ vozidla se jedná. Ale i na to jsme si již zvykli, že,

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.