Město očima nezávislého člověka

Počítání veřejné zeleně bude o padesát tisíc dražší

19.12.2012 14:26

Před nedávnem uzavřela rada města smlouvu s firmou Projekce zahradní krajinná a Gis s.r.o.  o pasportu veřejné zeleně na území města. Cena za tuto práci nebyla malá a Brandýské noviny podrobně veřejnost informovaly.

Nyní rada města rozhodla o uzavření dalšího dodatku k původní smlouvě, jednalo se již o Dodatek č. 2, kterým se bude cena za dílo opět navyšovat, jako tomu je obvykle téměř u všech veřejných zakázek malého rozsahu.

Jedná se o to, že oproti výměrám uvedeným v původní smlouvě se nyní ukázalo, že se skutečné výměry navýšily. Rada města původně ve smlouvě uváděla výměr veřejné zeleně v rozsahu 45 hektarů, ale po zjištění skutečného stavu se ukázalo, že se bude jednat o

65 hektarů veřejné městské zeleně. V zápisu z jednání rady města se uvádí, že se jedná zejména o navýšení uliční zeleně a ploch lesoparku. Vzhledem k těmto skutečnostem rada města rozhodla, že se cena za pasport veřejné zeleně navýší o 54.510 Kč včetně 20 % DPH.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva se podepisovala v letošním roce, a to ještě v jeho druhé polovině, nelze předpokládat, a ani tomu tak nebylo, že by od data podpisu původní smlouvy město svou veřejnou zeleň či lesoparky navýšilo o 20 hektarů. Za tuto dobu se nenavýšilo vůbec nic. Dokonce i lesopark Houštka, o který se jedná, město zakoupilo již dlouho předtím, než byla tato původní smlouva podepsána.

Z těchto faktů tudíž vyplývá, že buďto rada města měla od úředníků při podpisu smlouvy chybné a nepřesné informace, a pak by za to měl úředník nést odpovědnost, nebo se jedná o obvyklou záležitost při veřejných zakázkách. Neznám jedinou veřejnou městskou zakázku, u které by se původní cena různými dodatky nezvyšovala.

Domnívám se proto, že i tento případ s navýšením ceny o téměř pětapadesát tisíc za pasport veřejné zeleně, do této kategorie patří. Navíc, pokud mne paměť nemýlí, již před několika lety, ještě za působení Kateřiny Vaculové v čele odboru životního prostředí, se podobná pasportizace veřejné zeleně již prováděla.

Tehdy jsem s Kateřinou Vaculovou seděl celé dopoledne a pro noviny jsem celou tuto záležitost podrobně popisoval. Proto se domnívám, že by se mohla využít původní pasportizace a k ní připočíst pouze nově vzniklou zeleň a především lesopark Houštku a celá záležitost by vyšla pro město daleko laciněji.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.