Město očima nezávislého člověka

Podle předpokladu získal zakázku Stavokomplet

09.09.2013 11:13

Polabskou cyklostezku na území města stavěla firma Stavokomplet. Již tehdy, v oblasti mezi Lázněmi Toušeň a Brandýsem, se místní obyvatelé pozastavovali nad tím, že firma neodstranila zpod podloží zčásti asfaltového a zčásti dlážděného povrchu silné kořeny stromů a podloží, podle nich, bylo málo zpevněné.

Letošní červnové povodně se městu naštěstí vyhnuly, Labe se sice naplnilo až po okraj břehů, z koryta se však nevylilo. Ale i to stačilo, aby se podloží cyklostezky podmáčelo natolik, že došlo v několika místech k jeho sesuvu, poklesu cyklostezky až o patnáct centimetrů a narušení povrchu.

Rada města se proto rozhodla vypsat poptávkové na firmu, která by cyklostezku opravila. Jak jsem již tehdy předpokládal, vítěznou firmou se opravdu stala firma Stavokomplet. Nemohlo tomu ani být jinak. Ze seznamu firem rady města, který je samozřejmě neveřejný, rada obeslala čtyři firmy. Byly to: Stavby Dlouhý Borek, Risl Hostivice, Stavokomplet a firma LBlech z Litomyšle.

Projektant, který na opravu cyklostezky vypracoval předběžný kontrolní rozpočet, uvedl cenu za opravu v částce 1.837.000 Kč. A to včetně 21 % DPH. Všechny čtyři firmy v nabídkách uvedly ceny nižší, nežli byla cena stanovená kontrolním rozpočtem. Otázkou je, proč je vlastně kontrolní rozpočet téměř o půl milionu vyšší, nežli za kolik se nakonec zakázka vysoutěžila, protože nejnižší nabídka, kterou zaslal Stavokomplet zněla na částku 1.322.328 Kč s DPH.

Vysvětlení neznám, ale buď je cena kontrolního rozpočtu schválně nadhodnocená, už vzhledem k tomu, že podstatnou část z vynaložené částky bude tvořit plnění pojišťovny, nebo se rozpočtář pohybuje v jiných číslech nežli firmy. Dle informace ze zápisu z jednání rady města vyplynulo, že částka od pojišťovny na likvidaci škod na cyklostezce následkem povodní, by se měla pohybovat kolem milionu korun. Zbytek, tedy částku přesahující toto pojistné plnění, bude město hradit ze svého rozpočtu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.