Město očima nezávislého člověka

Podle ÚOHS je vše v pořádku

08.07.2014 08:33

Po bedlivém prozkoumání zadávacích podmínek po vypsání otevřeného výběrového řízení na služby odpadové hospodářství, se dva zastupitelé, Stanislav Huml a Vladimír Kapal, rozhodli, po předešlé konzultaci v MO ČSSD Stará Boleslav, že podají podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do Brna.

Jednalo se o podezření, že veřejná soutěž, jejími zadávacími podmínkami, byla šita přesně na míru jedné jediné firmě, a to společnosti AVE CZ, která posledních osm let pro město tuto činnost vykonává.

Co se nám nelíbilo. Především to, že se v zadávacích podmínkách objevil požadavek na přesný počet vozidel včetně vyjmenovaných značek. A ejhle, přesně tento počet vozidel a přesné značky těchto vozidel má AVE. Další záležitost. V zadávacích podmínkách se objevil požadavek, že soutěžící firma musí mít ve vlastnictví nebo pronájmu krytou halu nejméně o výměru 400m2. A opět ejhle! Přesně takovou halu má AVE pronajatou od rodiny Procházků. A další podmínka v zadávacích podmínkách shodných pro všechny soutěžící firmy. Tato zmiňovaná hala musí být na katastru města. Mám psát zase ono ejhle? Asi je to zbytečné, vždyť tato hala se nachází v areálu bývalých BSS.

Můžeme jít dále. V podmínkách bylo uvedeno, že uchazeč musí vlastnit skládku odpadu. No jistě, vždyť je všeobecně známo, že AVE vlastní skládku v Benátkách a za veliké peníze tam jezdí ukládat komunální odpad i další firmy zabývající se tímto stále výnosnějším byznysem. A další zarážející záležitost. Jednou z podmínek bylo dlouholeté působení v této branži, ale hlavně v souvislosti s městem. A kdo jiný nežli zpočátku Teslan (majitelem byl současný radniční úředník a pozdější vedoucí skládky v Benátkách Antončík), a poté AVE z města popelnice vyvážel?

Bylo toho ještě více, co nás utvrdilo v tom, že se jedná o ušité výběrové řízení pro AVE, a proto jsme podali onen podnět. A jak to dopadlo? Inu, jak by to mohlo dopadnout u našich úřadů, když se jedná o nadnárodní společnost disponující takovými prostředky, že se o nich normálnímu smrtelníku ani nezdá? ÚOHS podnět zamítl s tím, že byl ve všech bodech dodržen zákon. Výběrovému řízení tudíž již nic nebrání v tom, aby v něm zvítězila opět AVE, a na to vsázím krk, a za dalších osm let, po které bude popelnice vyvážet, si vydělá od města víc nežli 400 milionů korun.

Chce se někdo se mnou vsadit, že to nevyhraje AVE? Asi nikdo, protože nikdo jiný ani soutěž vyhrát nemůže, ale tohle úřadu, který by měl čistotu hospodářských soutěží kontrolovat a hlídat, vůbec nevadí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.