Město očima nezávislého člověka

Podle Ústavy jsme si všichni rovni, někteří však jsou si rovnější

25.06.2014 19:17

Počátkem devadesátých let jsem se podílel, samozřejmě spolu s ostatními, na získání brandýského zámku od tehdejšího Lesprojektu do vlastnictví města. Po mnoha peripetiích, těžkých jednáních a problémech, se to nakonec podařilo a zámek byl bezúplatně převeden do vlastnictví města. Věděli jsme tehdy, že celková rekonstrukce zámku bude běh na dlouhou trať.

Již tehdy projevily některé nadnárodní firmy zájem na odkoupení zámku, například Shell. Tato firma hodlala ze zámku udělat evropskou ústřednu svých poboček, jakýsi hlavní evropský stan s tím, že by zámek zrekonstruovala včetně zámecké zahrady, polovinu by přenechala městu za symbolický nájem a ve druhé polovině, ona to tehdy byla více než polovina, si chtěli zámek předělat k obrazu svému. Tehdy jsem byl ostře proti tomu. Namítal jsem, že zámek je kulturním dědictvím země a města a že musí zůstat v majetku lidí, tedy města. Podařilo se.

Později se ze zámku stalo léno manarchistů, řekněte sami, znáte jiný zámek v ČR patřící státu, neboť i město je fakticky stát, aby na něm byla orlice dávno zaniknuvšího státu? Znáte nějaký jiný zámek, kde by se hrála hymna, sice od Josepha Haydna, nicméně hymna státu, který již neexistuje téměř sto let, a která se později, v jiném aranžmá i rytmu, stala hymnou nacistického Německa? Já to zažil spolu s tehdejším kancléřem Vaiglem, šli jsme při této skladbě po nádvoří a byli plísněni starší dámou, že se při hymně stojí v pozoru. Ono se to nádvoří tehdy jen hemžilo uniformami, strnule stojícími v pozoru a rukou prkenně salutovali. Ano, i toto je u nás ve městě možné.

A o několik let později se v rámci rekonstrukce zámku, budiž za ni chvála, řetězy, jak před divou zvěří, příjezdová cesta k zámecké bráně pro občany města, ale i návštěvníky, naprosto uzavřela. Prý, aby se tato cesta nestala parkovištěm.

Ale ona se parkovištěm stala, vážení, kteří jste nechali umístit na počátek cesty ony obludné řetězy. Ale jenom pro vyvolené, pro pár vyvolených, jakýchsi lepších lidí. V pondělí 23. 6. odpoledne, těsně před začátkem veřejného zasedání zastupitelstva, parkovala na prostoru před bránou na zámecké nádvoří tři osobní vozidla a jedna dodávka. (Viz foto)

Bylo mi řečeno jedním z radních, že ona dodávka je kastelána, a ten prý by tam parkovat mohl, ale ostatní nikoliv. Onen radní mi řekl: „Když je sem zákaz vjezdu pro všechny, tak by měl platit pro všechny, ale kastelánovu dodávku bych toleroval.“

S oním radním nesouhlasím. Pokud je i do prostoru před zámek, tudíž nikoliv na nádvoří zámku, lidem, občanům města vjezd zakázán, mělo by to platit i na kastelánovu dodávku. Pokud s ní přijíždí ráno, je na těch několika málo parkovacích místech před řetězy a železnou zábranou na zámek určitě volno, tak by mohla dodávka parkovat tam. Námitka, že by ji mohl někdo vykrást nebo ukrást neobstojí. Vždyť toto místo je hlídáno kamerou naší pozorné a bdělé městské policie.

Takže, má opakovaná tvrzení, že si někteří lidé ze zámku učinili vlastní panské sídlo a požívají velkých výhod oproti poddaným v podhradí a v poplužní obci, jejíž obyvatelé jsou dobří pouze na to, aby vrchnosti ze svých daní platili nemalé prostředky, je naprosto oprávněné.

Demokracie je o tom, že pokud se něco vyhlásí, platí to pro všechny a nikoli jen na plebs. Za této konstelace vedení města a celé rady města se s touto situací nedá dělat naprosto nic, ale doufám a věřím, že onen plebs, oni poddaní, si nenechají vše líbit a v říjnových komunálních volbách to našemu panstvu spočítají.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.