Město očima nezávislého člověka

Podnikají se kroky k zajištění bastionu před dalším sesuvem

07.04.2014 09:24

Rada města se usnesla, že pověří vedoucího odboru územního rozvoje a památkové péče Pavla Havlíčka předložit starostovi města do dne 25. 4. k podpisu Příkazní, dříve mandátní, smlouvu na zadavatelskou činnost společnosti OTIDEA a.s Praha 1. Touto smlouvou bude firma pověřena provést výběrové řízení na doddavatele stavby "Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu bastionu a svahu v areálu zámku Brandýs nad Labem."

Ve smlouvě je přesně specifikována činnost společnosti, kterou bude provádět a zároveň i cena, za kterou ji bude provádět. Ta činí 56.000 Kč bez DPH. Výběrové řízení, které společnost zajistí a provede, zajistí dodavatele vlastní stavby, tedy zajištění bastionu a svahu tak, aby již nehrozil další sesuv. Tyto práce, a předešlé sesutí svahu a pohnutí bastionu, jsou důsledkem neuváženého a nesmyslného rozhodnutí vykácet ze svahu letité stromy, které svými kořeny zabezpečovaly svah právě před sesutím. V rámci úprav brandýského zámku a zámecké zahrady se stromy nepochopitelně vykácely a kořeny vyklučily. Pak přišly deště a bastion a svah se daly do pohybu.

Ještě se zatím neví, kolik budou stát všechny práce, a kolik už město zatím zajištění svahu a bastionu stálo, ale málo to není a nebude. Možná by se zastupitelé měli začít zajímat, kdo stojí za rozhodnutím vykácení stromů, čímž město připravil o pořádné peníze. Možná by stálo i za zamyšlení, zdali po zjištění člověka, který vydal příkaz ke kácení, požadovat na něm náhradu všech zbytečně vynaložených peněz. Vždyť podobných dešťů, jako byly vloni, zámek již přestál mnoho a nikdy se nic nestalo. jakmile se stromy vykácely, svah se dal do pohybu, to znamená, že ten, kdo dal ke kácení příkaz, by měl náklady městu v plné výši uhradit. Nestálo by to opravdu za zamyšlení?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.