Město očima nezávislého člověka

Podnikatelům na náměstí se trochu uleví

22.02.2013 12:51

Rada města na svém zasedání dne 12.12.2012 vzala na vědomí chystanou změnu vyhlášky

č. 8/2011 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství. Příslušný odbor měl za úkol vypracovat změnu této vyhlášky.

Z důvodu rekonstrukce Masarykova náměstí v roce 2012 se v této změně vyhlášky navrhuje úleva pro podnikatelské subjekty působící na náměstí za zábor veřejného prostranství ve výši 8 Kč. Rada města dne 13.2.2013 tento návrh změny vyhlášky projednala a doporučí zastupitelstvu tuto změnu schválit.

Podle zatímních dostupných informací, by se zastupitelstvo mělo sejít na veřejném zasedání dne 23.3.2013, ale přesné datum bude sděleno až po oficiálním schválení.

O co v této změně vyhlášky jde? Podnikatelé působící v oblasti brandýského náměstí musejí platit, dle zmiňované vyhlášky, poplatky za umístění reklamy. Například se jedná o reklamní stojany na chodnících nebo o plakáty umístěné na zábradlích.

Vzhledem k tomu, že celá oblast náměstí byla po dobu rekonstrukce pro dopravu uzavřena, zákazníci se nemohli k prodejnám dostat a u obchodníků tak docházelo k rapidnímu snižování tržeb. Několik podnikatelů v této oblasti finanční ztráty nevydrželo a své podnikání ukončilo.

Aby rada města těmto podnikatelům alespoň trochu pomohla, tedy těm, kteří finanční ztráty ustáli, snížila jim návrhem změny vyhlášky poplatky za zábor veřejného prostranství o zmiňovanou částku. Tato změna či úleva, by měla platit po období let 2013 až 2016. Po uplynutí tohoto období by se měly poplatky za zábor veřejného prostranství opět vrátit na původní cenu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.