Město očima nezávislého člověka

Podpora geografického informačního systému bude o něco lacinější

17.02.2014 11:46

Z důvodu postupující digitalizace katastru nemovitostí a následnou změnou podkladů poskytovaných ve prospěch města, předložil poskytovatel těchto služeb, společnost GEPRO s.r.o., návrh na uzavření dodatku smlouvy číslo 5.

Původní smlouva je každoročně aktualizována dodatky tak, jak postupuje digitalizace informačního systému. Uzavřením dodatku č. 5 se cena za poskytovanou službu pro město sníží o částku 18.193 Kč včetně DPH. Celková roční částka za poskytování systému GIS MISYS tak činí 146.995 Kč. Zápis však již neuvádí, zdali se k této částce ještě musí přičíst nutných 21 % DPH či nikoliv. 

Rada města s návrhem společnosti na uzavření dodatku č. 5 samozřejmě souhlasí a uložila vedoucímu odboru IT tento dodatek ke smlouvě podepsat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.