Město očima nezávislého člověka

Podpora podnikatelů? Právě naopak!

02.02.2013 17:49

Po zavedení zón placeného parkování na některých místech města osazením „bezrukých banditů“ – parkovacích automatů, vyvstala u obyvatel města žijících u těchto zón potřeba zaplatit městu 500 Kč za rezidenční parkovací kartu, aby nemuseli platit denně poplatky za parkování.

Proto rada města vytvořila tak zvané smíšené zóny, kde mohou držitelé rezidenčních karet parkovat bezplatně. Jenomže v těchto místech má řada místních podnikatelů své provozovny či sídla firem a naprosto stejný problém trápí i je. Navíc má rada města v plánu placené parkování rozšiřovat i na další místa.

Odbor územního rozvoje a památkové péče proto navrhl  radě města zřídit rezidenční parkovací karty i pro podnikatele. Dle zápisu z jednání rady města vyplývá, že se jedná o patnáct parkovacích míst. Zatím, než se zóny placeného parkování rozšíří.

Cenu těchto karet pro podnikatele stanovila rada města takto: za kartu pro jedno vozidlo by podnikatel za rok zaplatil 3.000 Kč. V případě potřeby více parkovacích míst, je cena stanovena takto: za kartu pro druhý firemní vůz musí podnikatel zaplatit 8.000 Kč za rok. Za každé další firemní auto, které by podnikatel chtěl parkovat v zónách placeného parkování, by musel zaplatit 20.000 Kč.

Na těchto rezidenčních kartách pro podnikatelská vozidla nebude vyznačena SPZ, ale název firmy, takže rezidenční podnikatelské karty budou přenosné, což u soukromých osob nelze.

Při písemné žádosti o přidělení podnikatelské parkovací karty bude muset podnikatel doložit dokumenty prokazující právní vztah k nemovitosti, dokument prokazující právní vztah k vozidlu a bude muset předložit doklad prokazující podnikatelskou činnost. Například výpis z Obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že je  počet parkovacích míst omezen, bude o vydání parkovací karty rozhodovat pořadí doručených žádostí podnikatelů na radnici. Tolik uvádí zápis z jednání rady města.

Rada města tento návrh všemi hlasy radních odsouhlasila a uložila místostarostovi Nekvasilovi zajistit novelizaci Nařízení města, ve které by se tento přijatý návrh objevil.

Ze všech jednání rady města vyplývá, že radním, tudíž městu, se vůbec nejedná o to, aby pro obyvatele města zajistili co nejspokojenější život a podnikatelům vytvořili co nejlepší a nejpřijatelnější podmínky pro jejich činnost, neboť jsou to právě podnikatelé, kteří svými daněmi přispívají nezanedbatelnou částkou do městského rozpočtu. Totéž však platí o všech občanech města, kteří platí daně a jejich přerozdělováním přispívají i na odměny radních včetně vedení města, a právě vedení města pobírá měsíční odměnu opravdu vysoké.

Po celou dobu trvání této koalice jak v radě města, tak i v zastupitelstvu, se občanům města žije stále hůře. Stále více plateb, neustálé zdražování všeho, co má rada v kompetenci, to je práce současné koalice. Lidem se ve městě žije stále obtížněji a dráže. Teď se řádění rady města obrátilo i proti podnikatelům. V této době, pro podnikatele obzvláště obtížné, se jim rada města opět citelně podívá do peněženek.

Toto má být koaličními stranami ve volebních programech podpora místních podnikatelů?

Ani náhodou! Radě města jde jen o jediné, co nejvíce peněz z nich vytahat. Placené parkování je jedním z těchto městských opatřeních, které občany města okrádají o peníze, proto se MO ČSSD Stará Boleslav opakovaně vyjádřila, že pokud uspěje v komunálních volbách v roce 2014 tak, že nebude muset být v opozici, toto opatření okamžitě zruší a občané města budou moci opět na veřejných komunikacích parkovat zcela zdarma.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.