Město očima nezávislého člověka

Pojištění Hárovník neumí?

01.11.2013 15:18

Rada města dne 12.6.2013 rozhodla, že veřejnou nadlimitní zakázku na finanční služby Pojištění majetku a odpovědnosti města zadá, na základě mandátní smlouvy, společnosti S.I.K. Jana Hárovníka. Smlouva byla podepsána dne 8.7.2013.

V této smlouvě se uváděl i bod, že mandant, tedy město, může smlouvu nebo její části kdykoliv vypovědět. Za zadministrování pojištění měl Hárovník od města obdržet odměnu ve výši 75.000 Kč bez DPH.  Stav zakázky je nyní ve stadiu příprav, zatím měl Hárovník pouze zpracován rozsah pojištění.

Rada města zřejmě s rychlostí společnosti S.I.K. spokojena není, a proto, po vzájemném jednání, rada města mandátní smlouvu s touto společností vypověděla. Zároveň se rozhodla uzavřít novou mandátní smlouvu se společností OTIDEA a.s. z Prahy 1.

Zatímco Hárovník měl slíbenu odměnu za provedenou práci konečnou a v jediné zcela zřejmé částce, nová společnost má sjednanou odměnu ve výši 45.000 Kč bez DPH, ale tato společnost dále požaduje hodinovou sazbu, mimo uvedené částky, ve výši 1.600 Kč bez DPH za poradenskou činnost. Ta se nevztahuje na režim zakázek, například by se tato sazba nepočítala za vypracování stanoviska, metodiky a dalších záležitostí uvedené ve smlouvě. Jenomže tato společnost bude městu ještě účtovat zvlášť výdaje a veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy.

Společnost OTIDEA a.s. navrhla radě města rozdělit zakázku na tři části, a to:

  1. Majetek a odpovědnost
  2. Pojištění aut
  3. Pojištění lesů

Díle je potřeba určit předpokládanou hodnotu zakázky, to znamená uzavřít smlouvu o pojištění majetku na pět let či méně, přičemž samotná pojišťovací částka je ve výši 1,1 milionu korun za rok.

Zápis uvádí, že rozdělením zakázky může město použít otevřené řízení, pokud by se jednalo o nadlimitní řízení, ale v případě podlimitní zakázky, a o ni zřejmě jde oním rozdělením na tři samostatné části, může město kromě otevřeného řízení využít i zjednodušeného podlimitního řízení. Při něm se totiž výrazně zkracuje délka celého řízení.

Dále, rizikem u veřejných zakázek na pojištění je počet podaných nabídek, přesněji řečeno, počet nabídek, které splňují všechny podmínky a následně jsou poté předmětem hodnocení. Velmi často se stává, uvádí rada města, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku nebo mu k hodnocení zůstane jediná nabídka splňující všechny zadané podmínky a město ze zákona poté musí celé řízení zrušit.

Usnesení rady  města je následující:

1/ Rada města rozhodla o ukončení mandátní smlouvy se společností S.I.K. Jana Hárovníka ke dni 25.10.2013, a to dohodou.

2/ Rada  města ukládá vedoucí odboru majetku města předložit k podpisu starostovi města dohodu o ukončení mandátní smlouvy s Janem Hárovníkem.

3/ Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti města se společností OTIDEA a.s. za cenu 45.000 Kč bez DPH a za případné další náklady dle článku 6.2 a článku 6.6 uvedené mandátní smlouvy.

4/ Rada města ukládá vedoucí odboru majetku města předložit starostovi k podpisu mandátní smlouvu se společností OTIDEA a.s.

5/ Finanční krytí veřejné zakázky půjde z rozpočtu odboru majetku města.

Z uvedených faktů vyplývá, že zatímco u společnosti Jana Hárovníka se jednalo o jasnou a průhlednou cenu za zprostředkování celé zakázky, u nové společnosti se ani zastupitelé, ale ani veřejnost,  předem konečnou a výslednou cenu nedozví. Vždyť společnost může městu účtovat každou návštěvu radnice za uvedenou hodinovou sazbu včetně nákladů na dopravu a kdo zaručí, že si nebude záminky k jednání úmyslně připravovat?

Pojištění majetku a odpovědnosti je pro město velice důležité a není to laciná záležitost, budu se velice zajímat o to, na jakou konečnou celkovou částku se tato zakázka nakonec vyšplhá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.