Město očima nezávislého člověka

Pojistné jde na cyklostezku, nikoliv na zámek

17.11.2013 13:26

Dne 24.6.2013 byla v souladu s pojistnou smlouvou přeposlána Českou pojišťovnou částka 300.000 Kč na účet města. V průvodním dopise od ČS byla v příloze uvedena nárokovaná částka městem na odstranění škody na zámeckém areálu. Jednalo se o sesuv půdy a vychýlení podélné osy altánu v zámecké zahradě následkem dlouhotrvajících silných dešťů. Tato částka pak byla rozpočtována na opravu altánu v kapitole kultura, provoz zámku.

Posléze, dne 8.10.2013 byla, opět v souladu s pojistnou smlouvou, Českou pojišťovnou a.s. zaslána na účet města částka 600.000 Kč. V průvodním dopise však bylo ČS upřesněno, že obě zálohy, tedy obě zmiňované platby, jsou určeny pouze na opravu cyklostezky a nemohou být použity na něco jiného, v tomto případě na opravu sesuvu půdy a altánu v zámecké zahradě.

Z tohoto důvodu musela být přesunuta částka 300.000 Kč z kapitoly zámek na kapitolu ORJ 42, tedy na opravu cyklostezky po povodni. Protože však práce na zámku, přesněji na altánu, byly již provedeny a zaplaceny, bylo nutné do rozpočtu města přiřadit i onu zmiňovanou částku 300.000 Kč na opravu altánu. Finanční výbor doporučil převod této částky z rezervy rady města.

Ze zápisu z jednání rady města vyplývá, že sesuv půdy a vychýlení altánu nebylo pojišťovnou akceptováno a tudíž ani nenastalo pojistné plnění. Obě částky byly zaslány pouze na cyklostezku. Zápis neuvádí, jak je možné, že pojišťovna žádost na plnění sesuvu půdy neakceptovala ani, zdali zmiňovaná oblast vůbec pojištěna byla. Pokud by byla pojistka uzavřena a byla platná, pak by ji pojišťovna jistě akceptovala.

Navíc, podle místních starousedlíků, kteří v okolí zámku žijí po řadu desetiletí, byl sesuv půdy způsoben necitlivým a naprosto zbytečným vykácením řady mohutných, vzrostlých stromů, jejichž kořeny svah i v deštivých obdobích zpevňovaly a navíc z půdy odebíraly velké množství vsáklé vody. Tím, že se stromy vykácely, a místní vůbec nechápou proč a kdo k tomu dal podnět, a svah nebyl po vykácení řádně injektován a zpevněn, například betonovými injekcemi.

„Domnívám se, že stromy byly vykáceny naprosto nesmyslně a zbytečně, nikomu a ničemu vůbec nevadily a zajímalo by mě, kdo k jejich vykácení dal příkaz,“ sdělil jeden z místních občanů, jehož jméno má redakce k dispozici, ale plní jeho přání anonymity.

Sesuv půdy v červnu dodnes komplikuje místní dopravu, neboť po celou tuto dobu, až do dneška, je pro veškerý provoz zcela uzavřena ulice Na Celné, takže se musí objíždět přes náměstí, což zde ještě zvyšuje hustotu provozu. Jak dlouho bude uzavírka ulice trvat, jak dlouho ještě práce na odstranění sesuvu a zajištění svahu trvat  a jak dlouho budou občané omezováni, se neví. A to jenom proto, že se v těchto místech někomu nelíbily stromy, které zde rostly možná po celá staletí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.