Město očima nezávislého člověka

Pojistné města se navýší

13.05.2013 11:55

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uzavřelo dne 1.4.2009 s Českou pojišťovnou a.s. Pojistnou smlouvu na pojištění městského majetku. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou s dobou platnosti do 31.3.2014.

Odbor majetku města nyní předložil radě města návrh aktualizace této pojistné smlouvy, která by měla platit od dne 1.4. 2013 do 31.3 2014, kde jsou zohledněny všechny změny uvedené v dodatcích 1 až 7 smlouvy a jež zahrnují nově i pojištění zrekonstruované budovy autobusového nádraží ve Staré Boleslavi.

Dle znění této smlouvy má budova autobusového nádraží hodnotu 8.986.140 Kč. Hodnota budovy je tudíž nižší nežli činily skutečné náklady na její rekonstrukci, což je s podivem, neboť v naprosté většině příkladů se vloženými prostředky a prací hodnota budov zvyšuje.

Tím, že se do pojistné smlouvy začlenila i tato budova, vzroste zákonitě i výše pojistného pro město. Pojistné pouze za tuto budovu bude město ročně stát 22.460 Kč, takže celková částka pojistného za majetek města bude nyní činit 833.958 Kč. Tato částka je, dle znění smlouvy, splatná ve dvou splátkách, a to do data 30.5. a druhá splátka nejpozději do data 31.10.

Nové znění pojistné smlouvy mezi městem a Českou pojišťovnou a.s. by mělo být podepsáno nejpozději do data 17.5.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.