Město očima nezávislého člověka

Pokrytectví beze studu.

28.10.2012 11:33

Nástupem zlatého telete k moci vycítila i církev svou příležitost. I naše město ji pomáhá. A někdo ví, že i tím lze zatlačit na svou kariéru.

Církev (katolická) 13. 10 2012 uskutečnila blahořečení  čtrnácti františkánů, zavražděných

15. 2.1611.  Údajný důvod zavraždění františkánů byla domněnka Pražanů, že skrývají členy pasovského vojska. Ale vraždit se  nemá – poznámka.  Kde se tu vzalo pasovské vojsko. Přišlo předělat nekatolíky na katolíky. Jakým způsobem a co za nimi na jejich cestě do Prahy zůstalo o tom církev nemluví.

O co katolické církvi jde? O spravedlnost a uznání? Zda je to pokrytectví nebo příkladné morální chování si každý musí stanovit sám.

Je známo a lze i v dokumentech vyhledat kolik žen, prohlášených církví za čarodějnice bylo mučeno a upáleno. Církev tím i porušila Desatero božích přikázání, to je nezabiješ!  Cíl – vyvolání pocitu strachu, získání moci a případně i majetku!  V dnešním posuzování je vyvolání pocitu strachu hodnoceno jako zločin proti lidskosti.

Katolická církev popravila upálením, neboli zabila, jednoho z nejlepších svých kněží Jana Husa. Proč? Hlásal povinnost naplňovat boží přikázání, poukazoval na nepravosti některých kněží a touhu církve po bohatství.

Otázky: Proč nebyly upálené ženy a Jan Hus blahořečeni?!

             Je jednání ve věcech blahořečení od církve  pokrytecké nebo morální?!  

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.