Město očima nezávislého člověka

Polétavý prach zabíjí, a je ho ve městě stále víc

22.03.2012 11:35

Brandýs, Boleslav (kap) – Krajský úřad, jako správce komunikací II/331 a II/610, požádal již v roce 2006 Krajskou hygienickou stanici o povolení, které by umožnilo omezený provoz na zmíněných komunikacích ve Staré Boleslavi. Výjimka byla tehdy udělena, a to až do roku 2010. Do té doby měl Krajský úřad přijmout opatření k odstranění nadlimitního hluku, vibrací a vysoké koncentrace polétavého prachu. Jediným řešením je obchvat Staré Boleslavi. Ten má sice již od září roku 2011 pravomocné územní rozhodnutí, ale problémy s výkupy pozemků od soukromých vlastníků mohou, po vyčerpání všech legitimních prostředků, vedoucích až k vyvlastnění, znamenat, že obchvat v nejbližších letech nebude vůbec budován. Navíc, podle směrnic EU, je posledním rokem k poskytování tak zvaných tvrdých dotací, což jsou stavby, rok 2013. V následujících letech budou ČR poskytovány pouze tak zvané měkké dotace, což jsou dotace na různé vzdělávací programy, vědeckou činnost a podobně. Nikoliv však už na stavby.

Stará Boleslav však netrpí jenom nadměrným hlukem a vibracemi od náklaďáků, ale daleko horším fenoménem, a tím je polétavý prach. Jsou to velmi jemné, ale pevné částice, vypouštěné především naftovými, ale i benzínovými motory, přičemž u benzínu je polétavého prachu řádově mnohem méně. Tyto částice se lidem usazují v dýchacím ústrojí a způsobují četné respirační choroby, mnohdy vedou až k rakovině plic. Ve Staré Boleslavi je koncentrace polétavého prachu tak vysoká, že mnohonásobně překračuje povolené limity. Polétavý prach je mnohem nebezpečnější nežli azbest, kvůli jehož výskytu se uzavírají školy.

Ve zprávě Evropské komise se Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uváděl jako jedno z nejvíce postižených měst v republice vůbec a komise požadovala na ČR, aby i v našem městě došlo k rapidnímu omezení těchto životu nebezpečných částic.

V okolí města se nenachází jeden jediný stacionární zdroj polétavého prachu, což znamená, že jeho strašlivě vysokou koncentraci způsobuje pouze těžká kamionová doprava. Jen pro ilustraci, ulice Boleslavská je na devatenáctém nejhorším místě z osmi set šedesáti měřených úseků silnic II. třídy s vysokou intenzitou těžké kamionové dopravy nás vůbec. Znamená to, že lidé žijící ve městě jsou daleko více ohroženi těžkými respiračními chorobami včetně smrtelné rakoviny plic, nežli lidé, kteří žijí v městech s nižší hustotou průjezdu náklaďáků.

A přes tyto známé a vědecky ověřené skutečnosti stále dochází k otevírání nových a nových pískoven včetně snahy o rozšíření těžby písku v lokalitě u jatek, které by zvýšeným provozem kamionů ještě více znečistily ovzduší a škodily lidem.

Proti rozšíření těžby písku se postavilo svým podpisem pod petici 1 500 občanů města a dalších 500 jich připojilo podpis elektronicky. A přesto se nyní v oficiálních dokumentech města objevily podklady, citace různých zákonů a vyjádření odborníků z Báňského úřadu, která vedou k jedinému  závěru. I přes odpor dvaceti zastupitelů města z jedenadvaceti, i přes odpor veřejnosti a různých občanských sdružení, zvrátit postoj zastupitelů a další pískovnu otevřít. Pokud by se záměr těžařské firmy podařil, znamenalo by to dalších dvacet až třicet let intenzivní kamionové dopravy, a to ještě ve vyšší míře než dosud, opětovnému navýšení hluku, vibrací a především smrtelně nebezpečného polétavého prachu. Stará Boleslav by se tak mohla stát místem, kde by se nedalo bez ohromného zdravotního rizika žít. A tomu by měli obyvatelé města zabránit. Nejen pro sebe, ale pro své děti a vnuky.

Poznámka na závěr: Tento článek, vycházející z relevantních úředních podkladů, byl původně napsán pro www.itok.cz. Vzhledem k úsporám, ke kterým vydavatel jak webových stránek, tak i Polabského TOKu, sáhl, nemohl být zveřejněn pro velký počet znaků a tím i peněz. Z tohoto důvodu je zveřejněn zde. Pro závažnost faktů a skutečností prosím čtenáře Brandýských novin o jeho šíření mezi veřejností. Musíme si své životní prostředí přece chránit, jde zdraví nás i našich dětí, nenechme si ho ničit jen pro zisk soukromé firmy!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.