Město očima nezávislého člověka

Popelnice v průběhu let výrazně podraží

29.07.2012 12:24

Zákon přijatý poslaneckou sněmovnou nařizuje obcím, aby zřídily další složku komunálního odpadu tak, aby v nejpozději v roce 2025 přestaly fungovat skládky a veškerý odpad byl recyklovatelný. V intencích chování této vlády je naprosto zřejmé, že toto opatření nezaplatí nikdo jiný nežli lidé.

V průběhu let, od příštího roku až do roku 2025 tak výrazně podraží svoz popelnic. Vláda předpokládá, že si lidé budou muset kupovat i další popelnice, za které budou platit, a to na biologicky rozložitelný odpad. Nádoby na tento druh odpadu se budou od těch současných lišit.

Letos občané Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi platili za popelnice v poměru občan/rok 480 Kč, což bylo pod zákonem stanovené nejvyšší ceně, která činila 500 Kč/občan/rok. V některých obcích se ale cena stanovovala i jinak a též dle znění zákona, a to za cenu svozu, nakládání a likvidaci komunálního odpadu a tam, kde zastupitelstvo přijalo tento druh úhrady, měli lidé popelnice již letos výrazně dražší.

Pro příští rok, tedy pro rok 2013, stanovila rada města cenu 500 Kč trvale hlášenému občanu/rok. V roce 2014 by měla být ve stejném poměru cena 700 Kč, v roce 2015 800 Kč, v roce 2016 již 900 Kč v poměru občan/rok. Tato cena by měla platit až do roku 2018, kdy se cena zvedne na 1.100 Kč a pak, od roku 2025 bude cena 1.500 Kč/občan rok, bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu a četnosti naplnění popelnice a tudíž jejich svozu a likvidace odpadu. Tyto ceny by již měly zohledňovat vládní zákon o nakládání, svozu a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.

Vzhledem k předpokládanému vývoji ekonomiky nejen v Evropě, ale i v celém světě a podle významných amerických a britských ekonomů, by se současná ekonomická recese neměla snižovat, ale naopak by se měla prohlubovat. Podle nečernějších prognóz by nezaměstnanost evropských zemí mohla dosáhnout v roce 2050 až strašlivých 50 % produktivního obyvatelstva. Konečně již dnes má Řecko 28 % lidí nezaměstnaných a ve Španělsku u mladých lidí do třiceti let dosahuje nezaměstnanost 51 %, což jsou čísla přímo strašlivá.

Zároveň se předpokládá, že neustále porostou ceny za elektřinu, plyn a vodu, takže je otázka, kde lidé vůbec vezmou peníze na další významnou položku, za komunální a biologický odpad. Nejhorší na tom je, že tyto částky budou muset platit i ti, kdož žádný biologicky rozložitelný odpad produkovat nebudou, například na vesnicích jej lidé dávají do kompostu a vzniklý humus pak na zahrádky, ale platit budou muset též.

Domnívám se, že enormní nárůst poplatků za komunální odpad je jenom další z cest, jak z lidí chce tato vláda vyrvat peníze.

Kvůli vzniku další odpadové komodity, vypsala rada města veřejnou zakázku na akci Svoz biologicky rozložitelného odpadu. Vítěz veřejné soutěže bude mít podepsanou smlouvu na pět let. Zároveň rada města pověřila Jana Hárovníka, aby v tomto výběrovém řízení město zastupoval a za to od města obdrží částku 35.000 Kč plus 20 % DPH. Veřejná zakázka by měla být uzavřena do dne 15.8.2012.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.