Město očima nezávislého člověka

Popelnice zřejmě výrazně podraží a nebudou se posílat složenky

18.06.2012 10:37

V roce 2006 nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Dne 1.1. 2011 však nabyl účinnosti zákon číslo 280/2009 Sb. o správě daní a poplatků, který se týkal i vybírání poplatků za odvoz popelnic. Nově přijaté zákony proto zastupitelstvo města schválilo v roce 2011 změnu ve vyhlášce.

Při komunikaci s ministerstvem vnitra bylo doporučeno celou vyhlášku upravit. Proto zastupitelstvo schválilo na posledním zasedání Obecně závaznou vyhlášku novou. Pro letošní rok se přijetím této vyhlášky pro občany města nic nemění. V platnosti zůstalo zasílání složenek na poplatek za popelnici i cena.  Do konce roku 2012 tudíž platí, že cena za popelnici pro jednoho občana zůstala na výši 480 Kč.

Od příštího roku však očekávají občany města změny ve výši úhrady za popelnice, protože nový zákon umožňuje městu jejich zvýšení, a to dost podstatným způsobem. O ceně za popelnici a jednoho občana však bude muset rozhodnout a schválit ji zastupitelstvo.

Další změnou by mělo být, že se nebudou již občanům zasílat složenky, ale občan si bude muset sám hlídat termín splatnosti poplatku za popelnice a využít jiného způsobu placení. Například osobní návštěvou v pokladně městského úřadu nebo využít převodu z účtu.

Další novinkou, ve znění nové vyhlášky, budou sankce za nedodržení stanovených lhůt úhrady. Při později nebo vůbec neuhrazeném poplatku za popelnici nebo při jeho nesprávné výši, vyměří úřad sankci. Tato přijatá vyhláška uvádí, že se poplatek může zvýšit. Při prodlení z platby o jeden až šedesát jeden den se sazba zvýší na dvojnásobek a při opožděné platbě o více než  šedesát jedna dní se sazba zvýší na trojnásobek.

Při běžné praxi vládnoucí koalice ve městě lze proto předpokládat, že se sazba za jednu popelnici a občana vyšplhá s největší pravděpodobností až na 1000 Kč, ale jaká bude sazba skutečně, rozhodnou svým hlasováním zastupitelé, s největší pravděpodobností na podzim.

Jsou města, například Teplice, Dubí či Ústí nad Labem, které občanům veškeré poplatky za odvoz a nakládání s komunálním odpadem odpouští, protože odpady pečlivě třídí a poplatky za odváděný tříděný odpad pokryjí část úhrady za poplatek za popelnici. Zbytek nákladů v těchto městech hradí město.

Vzhledem k tomu, že odmítám, aby se občané města stále více stávali rukojmím radnice a platili za ní naprosto vše, osobně budu při jednání zastupitelstva o ceně za  popelnice navrhovat, aby výše úhrady zůstala na současné výši. Důvodem je to, že mnoho občanů města, zvláště pak těch starších, četnost odvozů popelnice nevyužívá. Jednoduše proto, že má málo odpadu. Platit však musí stejnou částku jako ti, kteří týden co týden naplní popelnici až po okraj. A to nepovažuji za spravedlivé.

Vzhledem k rozložení sil v zastupitelstvu však můj hlas bude zřejmě opět jen hlasem volajícím na poušti a koalice si odhlasuje cenu, jakou bude chtít. A z praxe města, například u vodného a stočného, vyplývá, že budeme za popelnici platit jak mourovatí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.