Město očima nezávislého člověka

Postřehy z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 19.6.2013

21.06.2013 10:10

Na zasedání zastupitelstva, dne 10.12.2012, při schvalování programu jednání, navrhla zastupitelka MUDr.Peterová, aby byl do programu zařazen bod – Zveřejňování záznamů z veřejných zasedání zastupitelstva. Bohužel, návrh tehdy nebyl přijat, vládnoucí koalice (ODS a TOP 09) ho nepodpořila, a to i přes to, že TOP 09 má zveřejňování záznamů ve svém předvolebním programu. Důvodem byla obava, že zveřejňování není legitimní.

V dubnu t.r. vynesl Městský soud v Praze rozsudek, ve kterém se uvádí, že veřejná zasedání jsou věcí veřejnou, proto i jejich záznamy mohou být zveřejňovány.

Na základě těchto nových skutečností přednesla dne 19.6.2013 na veřejném zasedání zastupitelstva MUDr.Peterová opět stejný požadavek jako v prosinci 2012. A výsledek? Koalice opět nesouhlasila.

Přitom „Veřejné zasedání zastupitelstva“ již ve svém názvu jasně říká, že je věcí veřejnou a jednání se může zúčastnit kdokoliv.

Odpověď na otázku, proč se koalice zveřejňování zuby nehty brání, je jednoduchá. Nechce, aby občané, kteří jim dali své hlasy, se mohli přesvědčit, jak jejich zastupitelé plní předvolební sliby a jak se chovají.

Na posledním veřejném jednání zastupitelstva (19.6.2013) byla přečtena petice občanů našeho města, ve které vyjadřují svůj nesouhlas se směnou pozemků v Brandýse. Tato směna by umožnila stavbu Kauflandu, byla by zničena zahrádkářská kolonie, tím zničený kus zeleně, které v Brandýse moc není, zabetonování další velké plochy a v neposlední řadě by se  v budoucnu vyloučila možnost výstavby nákupního centra ve Staré Boleslavi. K 19.6.2013 tuto petici podepsalo již 1300 občanů a toto číslo jistě není konečné. 

Reakce na petici občanů místostarostkou Ninou Novákovou ale byla šokující. Paní Nováková před všemi přítomnými prohlásila, že ti, co petici podepsali, nepřemýšlejí.

Na programu jednání bylo i schvalování zdůvodnění vypsání veřejné zakázky velkého rozsahu na zabezpečení odpadového hospodářství, úklid komunikací, zimní údržbu komunikací správu veřejného osvětlení a správu hřbitovů za cca 280 mil.korun. Jestli si ale někdo myslí, že o takto velké a pro město zásadní zakázce bude rozhodovat zastupitelstvo jako nejvyšší orgán města, pak se plete. To koalice nepřipustila a o této zakázce rozhoduje pouze a výhradně rada města, což je 7 lidí.

Asi každý se někdy dostal do situace, kdy mu bylo trapně za chování a jednání někoho druhého, byť se to jeho samého netýkalo. A právě taková situace nastala na posledním jednání zastupitelstva.

Jeden občan vznesl naprosto oprávněný dotaz na vedení města. To, co ale následovalo, bylo skutečně běžně nevídané. Nejprve se pan starosta místo relevantní odpovědi velice podrážděně tohoto občana zeptal, zda je snad u výslechu a následně paní místostarostka Nováková na adresu onoho občana nevybíravým způsobem začala chrlit urážky. Když ale nepříjemné otázky ze strany tohoto občana pokračovaly, navrhl nejprve zastupitel Daniel Procházka omezení vystoupení na 1 minutu a následně místostarosta Nekvasil navrhl ukončit diskusi s občany. Musím říct, že jsem se za jednání nejvyšších představitelů našeho města styděla.

Ne každý občan našeho města má možnost se veřejných zasedání zastupitelstva zúčastnit. Důvodem může být jednak to, že jednání zastupitelstva začíná již v 17.hodin. Dále vzhledem k tomu, že veřejná zasedání se konají cca 1x za 2 až 3 měsíce, program jednání je proto vždy dlouhý  a pro mnoho občanů odrazující. S tím souvisí i to, že diskuse s občany je vždy v programu zařazena až téměř na konec jednání. Proto se domnívám, a jsem přesvědčena, že zveřejňování záznamů z veřejných zasedání zastupitelstva našeho města je žádoucí a správné.

Dagmar Altmanová

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.