Město očima nezávislého člověka

Postupují práce při budování odstavného parkoviště.

28.04.2013 11:12

Rada města se podrobně zabývá problémem parkování ve městě. Kromě zamýšleného rozšiřování placených parkovišť se zabývá i výstavbou odstavného parkoviště. Ve městě totiž chybí, dle současných norem, nejméně 900 parkovacích míst. Týká se to především sídlišť.

Z tohoto důvodu se rada města dne 15.2.2013 rozhodla, že pro zlepšení této situace vybuduje město odstavné parkoviště. A bylo vybráno i místo, kde by mělo vzniknout. Jedná se o plochu za vlakovým nádražím. Pamětníci jistě vědí, že tam kdysi bývaly uhelné sklady.  V únoru rada města zadala projekční kanceláři zpracovat prověřovací studii, a ta již koncem února předložila studii předpokládající vybudování parkoviště pro 109 aut.

Koncem března byl radě města předložen kontrolní rozpočet na vybudování parkoviště. Studie předpokládá úpravu stávajících zpevněných ploch a jejich rozšíření, oplocení pozemku, osvětlení a vybudování zázemí parkoviště, což obnáší výstavbu strážní a technické budky a výstavbu WC. Dále je poté nutná instalace závory a vybudování zadního vchodu, spolu s výstavbou chodníku do ulice Kralupské. Před projektanty však stojí i úkol, jak vyřešit dva stávající vjezdy přes uvažovaný prostor do sídel dvou společností, které se zde nacházejí.

Vzhledem k časové a zejména finanční náročnosti je potřeba realizaci parkoviště rozdělit do dvou etap. V první etapě by mělo být vybudováno samotné parkoviště a realizovat by se měla již v letošním roce. Ve druhé etapě se bude realizovat zadní vchod do parkoviště a zmiňovaný chodník.

Na první etapu jsou předpokládány náklady cca 2,5 milionu korun a na druhou etapu 2 až 2,5 milionu korun. V současné době se již připravují přípravné práce spočívající ve vyčištění plochy od náletových dřevin, vyměření plochy parkoviště a určení přesného určení zpevnění plochy. Dále se bude muset prověřit možnost a stav odvodnění celé plochy budoucího parkoviště.

Na základě těchto přípravných prací bude teprve zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební  řízení a další potřebná povolení. Pro zjednodušení administrativního řízení bude zatím projektována pouze první etapa. Projektová dokumentace druhé etapy bude navazovat na poznatky z etapy první a měla by ihned následovat. Jakmile bude vyřízeno stavební povolení a všechny další administrativní úkony, bude vypsána veřejná soutěž na dodavatele stavby a potřebných technologií.

Rada města uložila proto místostarostovi J. Nekvasilovi pokračovat v záměru vedoucím k vybudování odstavného parkoviště v co nejkratší době.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.