Město očima nezávislého člověka

Posunuje se termín pro podávání nabídek firem

13.05.2013 11:54

Rada města, na svém posledním zasedání, hodnotila délku podávání cenových nabídek firem z neveřejného seznamu rady města, schválených dne 10.4.2013.

Jedná se o vypsané poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Oprava dvorní fasády budovy ZŠ Jungmannova Stará Boleslav. Původní konečný termín pro zasílání cenových nabídek firem byl stanoven na den 29.4.2013. Ten se však nyní posouvá až na den 13.5.2013. Vyhodnocení cenových nabídek firem pak proběhne tentýž den v budově radnice ve 13. hodin.

Další posunutý termín na zasílání cenových nabídek firem se týká veřejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava střechy pavilonu družiny ZŠ Na Výsluní v Brandýse. I v tomto poptávkovém řízení byl původní termín stanoven na 29.4. a nyní se posouvá na termín 13.5.2013. Posuzování zaslaných cenových nabídek se bude též konat v tentýž den, jen o něco později, přesně ve 13.30 hodin.

V obou případech zůstávají hodnotící komise beze změny a jejich práce nebude nikterak obtížná, jako obvykle se vybere firma s nejnižší cenovou nabídkou.

Rada města uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi o prodloužení termínu na zasílání nabídek informovat poptávané firmy. Z jakého důvodu se konečný termín pro zasílání nabídek firem posunul, zápis neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.