Město očima nezávislého člověka

Potřeby pro tisková zařízení města stojí ročně přes milion a bude dražší

05.10.2013 13:52

Neustále bobtnající byrokratický aparát státu, města, ani to naše nevyjímaje, stojí stále víc a víc peněz. A není divu, vždyť státních úředníků přibývá jako hub po dešti. Přináší to sebou zákonitě i vyšší náklady na zabezpečení matriálu pro výpočetní techniku, jako jsou válce, tonery a mnoho dalšího materiálu, který počítače sežerou. Zatím se, v letech 2012 a 2013, pohybovaly náklady kolem jednoho milionu korun za rok.

Odbor IT navrhl radě města realizovat dodávky tohoto materiálu Rámcovou smlouvou s jedním dodavatelem. Navrhl zároveň vypsat výběrové řízení „Spotřební materiál pro tisková zařízení.“ Tato veřejná zakázka by se měla realizovat ve zjednodušeném podlimitním řízení. Jedná se o to, že město uzavře rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem, kterého bude tato smlouva zavazovat dodávání materiálu podle jednotlivých objednávek města.

Smlouva s vítězem výběrového řízení by měla být uzavřena na dva roky a předpokládaná hodnota této Rámcové smlouvy činí 5 milionů korun s DPH. Jak vyplývá ze zápisu o výši nákladů za loňský a letošní rok, náklady v následujících dvou letech by se měly několikanásobně zvýšit. Jestliže nyní činí přibližně milion korun za rok, dle připravované smlouvy by se mělo jednat již o 2,5 milionu korun za rok, a to je už navýšení podstatné.

Rada města zároveň rozhodla, a to se již stalo zcela běžným jevem, že město v tomto výběrovém řízení bude zastupovat opět společnost S.I.K. Jana Hárovníka. V tomto případě však zápis uvádí i cenu, kterou město zaplatí, jedná se 45.000 Kč, k čemuž se bude muset ještě přičíst 21 % DPH.

Rada města s návrhem odboru IT souhlasila a uložila vedoucímu odboru Ivo Janákovi připravit do 30.10. návrh vymezení předmětu plnění smlouvy, technických a obchodních podmínek plnění do zadávací dokumentace a zároveň předložit starostovi Přenosilovi mandátní smlouvu s Janem Hárovníkem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.