Město očima nezávislého člověka

Poutní koncert 2012

27.08.2012 13:03

Letošní pouťové oslavy zakončil již tradičně Poutní koncert.  Konal se jako obvykle  vpředvečer slavnostní bohoslužby k svátku Nanebevzetí Panny Marie  jako  připomínka mariánské vigilie.  Oba účinkující, pěvec Jan Verner i varhaník Vladimír Roubal se setkávají  ve sboru strahovského kláštera Collegium Strahoviense, jehož je  Vladimír Roubal zároveň vedoucím. Oba významní umělci mají tedy zároveň hlubokou zkušenost s duchovní a liturgickou hudbu, což se projevilo i na mimořádně působivém programu. Otevřelo jej Preludium a fuga c moll čelákovického Jana Zacha, zazněla basová árie z Bachova Magnificat či modlitba z pera Antonia Stradelly.  Interpretace Biblických písní či Árie poustevníka Ivana z Oratoria Svatá Ludmila v podání Jana Vernera patřila k nejsilnějším okamžikům koncertu.  Na výzvu našich varhan reagoval Vladimír Roubal kontrastní a nápaditou registrací, jistou a zároveň velmi hravou hrou, aby tak dostál své pověsti vynikajícího varhaníka a improvizátora.

Během tradičního posezení na faře pak Jan Verner vzpomínal na prázdniny, které zde v poválečných letech pravidelně trávil.  Čelákovický kostel zná již z doby svého ministrantského působení za tehdejšího pana  děkana Samka a k mnoha čelákovickým rodinám jej váží přátelské i příbuzenské vazby.

Právě spojením hlubokého uměleckého zážitku, spirituálního rozměru a vřelého vzájemného kontaktu  mezi  publikem a účinkujícími přispěl Poutní koncert k důstojnému zakončení letošní čelákovické pouti a připomněl její duchovní kořeny.

Michaela Petišková

Spolek pro varhanní hudbu, o.s.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.